Minska situacija u RH

 
Minski sumnjivo područje (MSP) na prostoru Republike Hrvatske iznosi 83 četvornih kilometara, kao rezultat aktivnosti razminiranja te općeg i tehničkog izvida.
 
MSP obuhvaća 4 županije i 21 grad i općinu, koji su zagađeni minama i neeksplodiranim ubojnim sredstvima.
 
Procjenjuje se da je MSP zagađen s cca 9.900 mina te neeksplodiranih ubojnih sredstava, posebno u područjima intenzivnih borbenih djelovanja tijekom Domovinskog rata.
 
Cjelokupno MSP Republike Hrvatske obilježeno je s 4.037 oznake upozorenja na minsku opasnost (tabli).
 
Zahtjev za uvid u miniranost može se postaviti putem pošte na adresu:  Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Nehajska 5, 10 000 Zagreb, Tel: 01 3788 599 

Zahtjev za uvid u miniranost može se postaviti putem elektroničke pošte na hcr@civilna-zastita.hr