Savjeti za sezonu grijanja

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/savjeti za zimu.png
Dolaskom hladnijih dana počela je sezona grijanja, što povećava opasnost od požara, eksplozija i trovanja ugljičnim monoksidom. Neispravni i neodržavani dimnjaci i plinska trošila mogu imati teške posljedice za korisnike koji često nisu ni svjesni da se nalaze u životnoj opasnosti. Prije korištenja trošila potrebnih za zagrijavanje stambenih, poslovnih i gospodarskih prostorija, potrebno je poduzeti preventivne radnje i aktivnosti kako bi se izbjegle opasnosti i neželjene posljedice.

Kako bi se povećala sigurnost potrebno je obavezno servisirati plinska trošila i trošila na tekuća goriva (plamenici, protočni bojleri) koja koristimo, i to uz angažman ovlaštenog stručnog servisera.

Također je potrebno obaviti i redoviti pregled dimnjaka barem jednom godišnje, također od ovlaštene i stručne osobe, dok se izvanredni pregled dimnjaka treba provoditi prilikom svake promjene uređaja za loženje ili svake promjene goriva.

Kako bi sezona grijanja prošla bez poteškoća i kako bismo učinili svoj dom sigurnim, donosimo kratke savjete i preporuke za ispravno korištenje trošila i prostorija za vrijeme zimskih mjeseci:
 
 • redovito prozračujte prostorije u kojima koristite plinska trošila ili peći za grijanje (kuhinje, kupaonice, kotlovnice, garaže i sl.)

 • redovito servisirajte kućanske aparate koji rade na plin, a instalaciju bojlera, peći, štednjaka i ostalih trošila prepustite isključivo ovlaštenim stručnjacima

 • provjerite sustav centralnog grijanja

 • obavezno jednom godišnje angažirajte ovlaštenog dimnjačara za pregled dimnjaka

 • prije dužeg izbivanja iz doma zatvorite plin na glavnom priključnom ventilu

 • ne palite krute energente u kućištima za gorivo

 • prilikom korištenja peći ili kamina vodite računa o sigurnom okruženju oko peći ili kamina, da nema zapaljivih tvari

 • nemojte bacati vrući pepeo u kontejnere za smeće ili druga odlagališta, jer prikupljeni pepeo može sadržavati (oku nevidljivi) žar te izazvati požar i nakon 24 sata

 • tople peći na ulje nemojte ponovno uključivati dok se potpuno ne ohlade

 • plinska kuhala i druge aparate s otvorenim plamenom ne koristite u prostorima u kojima se skladište, proizvode ili obrađuju zapaljivi i eksplozivni materijali

 • ako se u prostoriji osjeti kiselkasti miris odmah isključite plin

 • ako osjetite miris plina ODMAH napravite  propuh,  evakuirajte  ljude,  ništa  ne  palite  niti  uključujte, zovite vatrogasce, po mogućnosti stavite objekt u beznaponsko stanje isključivanjem električne stuje na glavnoj sklopki, ali izvan ugrožene zone

 • ne zaključavajte kupaonicu ako se tuširate i koristite plinski bojler, kako bi vam se u slučaju trovanja mogla brzo pružiti pomoć

 • u svaku prostoriju s ložištem (gdje je peć, plinski bojler…), postaviti detektor ugljikovog monoksida (CO-detektor), sukladno uputi proizvođača uređaja, koji ima funkciju trenutnog otkrivanja i dojave povišene koncentracije ugljikovog monoksida (CO)

 • pri uključivanju u rad kuhinjske nape, otvaranjem prozora osigurati dotok sviježeg zraka (kisika) u prostoriju (u suprotnom, pogotovo ako je naknadno kupljenja napa većeg kapaciteta i/ili je ugrađena nova stolarija koja bolje brtvi-dihta, zbog podtlaka kojeg uključena napa može stvoriti svojim radom u prostoriji, postoji opasnost usisa (povrata) izgarnih plinova iz dimnjaka)


Obavezno pozovite dimnjačara:
 

 • ako dimnjak dobro ''ne vuče''

 • kada se u prostoriji glatke površine orošavaju - vlaže (moguće je da se radi o povratu dimnih plinova)

 • ako se u prostoriji osjećaju neuobičajeni mirisi, takav problem može biti povezan s dimnjakom

 • ako se dimnjak urušava ili je nešto upalo u njega