UPUTE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/SROK upute naslovna.png
U proteklih nekoliko desetljeća, učestalost katastrofa i razina s njima povezanih ljudskih i materijalnih gubitaka su značajno porasli širom svijeta, suočavajući se sa sve naglašenijim i izazovnijim uvjetima kao što su povećanje gustoće naseljenosti stanovništva, degradacija okoliša i klimatske promjene.

Republika Hrvatska izložena je, kao i ostale zemlje u svojem okruženju, raznovrsnim prirodnim prijetnjama, od kojih su najznačajnije poplave, potresi, požari, klizišta, ekstremne temperature i jaki vjetrovi kao i prijetnjama uzrokovanim ljudskim djelovanjem i biološkim prijetnjama poput epidemija, a koje su također posljedične i ekonomski. Uzimajući u obzir elemente, odnosno tip ranjivosti Hrvatske i uz njega vezan očekivani rastući trend pod utjecajem klimatskih promjena - smanjenje rizika od katastrofa postaje ključan faktor održivog ekonomskog i društvenog razvoja zemlje. Republika Hrvatska prepoznala je taj prioritet, te je kroz Hrvatsku platformu za smanjenje rizika od katastrofa, čiji rad koordinira Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova, aktivni član globalnih i regionalnih platformi za suradnju i podršku na ovom području.
 

POPIS BROŠURA

POPIS LETAKA      

KLIZIŠTE KLIZIŠTE
POPLAVA POPLAVA
POTRES POTRES
EPIDEMIJE I PANDEMIJE EPIDEMIJE I PANDEMIJE
SUŠA SUŠA
POŽAR POŽAR
EKSTREMNE TEMPERATURE EKSTREMNE TEMPERATURE
ONEČIŠĆENJE MORA ONEČIŠĆENJE MORA
INDUSTRIJSKE NESREĆE INDUSTRIJSKE NESREĆE
SNIJEG I LED SNIJEG I LED
BOLESTI BILJA BOLESTI BILJA 
NUKLEARNE I RADIOLOŠKE NESREĆE NUKLEARNE I RADIOLOŠKE NESREĆE