U sklopu konferencije "Dani kriznog upravljanja" održan Okrugli stol na temu: Provedba evakuacije kao posljedice šumskih požara

međunarodne konferencije "Dani kriznog upravljanja" pomoćnik ministra dr. sc. Damir Trut moderirao je Okruglim stolom na temu: Provedba evakuacije kao posljedice šumskih požara. " data-title="U sklopu konferencije "Dani kriznog upravljanja" održan Okrugli stol na temu: Provedba evakuacije kao posljedice šumskih požara">

Drugog dana međunarodne konferencije "Dani kriznog upravljanja" pomoćnik ministra dr. sc. Damir Trut moderirao je Okruglim stolom na temu: Provedba evakuacije kao posljedice šumskih požara.

Foto: MUP
 
S obzirom na izloženost hrvatskog priobalja velikom broju šumskih požara, a zadnjih godina i u kontinentalnom dijelu zemlje, koji mogu eskalirati te ugroziti urbana područja i turističke objekte, o aktualnosti tematike, s ciljem identificiranja problema u procesu evakuacije, raspravljali su relevantni stručnjaci iz područja sigurnosti, turizma, vatrogastva, hitne medicine, zaštite na radu, sustava civilne zaštite, lokalne zajednice i udruga građana, kroz nekoliko ključnih tematskih područja. Rasprava je započela predstavljanjem studije slučaja velikog požara otvorenog prostora na Pelješcu 2018. godine, s naglaskom na pozitivna iskustva, ali i glavne poteškoće pri organizaciji evakuacije stanovništva.

Razgovaralo se i o zakonskoj regulativi, planskim dokumentima i nadležnostima pravnih osoba, žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite za provedbu evakuacije, kao i o učinkovitosti upotrebe sustava ranog upozoravanja za informiranje javnosti o potencijalnoj prijetnji. Rasprava je obuhvatila i problematiku komunikacije i koordinacije žurnih službi kod provedbe evakuacije, kao i brzine reagiranja u spašavanju osoba. Predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite i hitne medicine govorili su i o teškoćama evakuacije osoba s posebnim potrebama, kao i pružanja posebne zdravstvene skrbi za vrijeme i nakon evakuacije teških bolesnika, dok su se predstavnici policije osvrnuli na probleme s kojim se susreću policijski službenici u samoj provedbi evakuacije.  

Okruli stol završio je s primarnim zaključkom kako je evakuacija, kao mjera civilne zaštite, složena aktivnost, koja mora biti unaprijed definirana, planski pripremljena i provedena u najkraćem mogućem roku kako bi se zaštitili ljudski životi. Sudionici okruglog stola su stoga definirali potrebu sustavnog educiranja te podizanja svijesti svih subjekata uključenih u provedbu evakuacije, kao i cjelopkupne javnosti, permanentnog osposobljavanja operativnih snaga sustava civilne zaštite u suradnji s pravnim osobama, uključujući i turistički sektor, kroz vježbe i radionice, provođenja redovitih inspekcijskih nadzora prema pravnim osobama, implementacije modernih tehnologija za potporu donošenja i provedbe odluke za evakuaciju te daljnjeg razvoja sustava ranog upozoravanja i uzbunjivanja, a sve s ciljem pravovremenog upoznavanja domicilnog stanovništva i turista o poduzimanju potrebnih mjera zaštite i samozaštite u slučaju požara otvorenog prostora.

Pomoćnik Trut naglasio je kako je Ravnateljstvo civilne zaštite svjesno nedovoljnih kadrovskih i materijalnih resursa lokalne zajednice na svim razinama u ispunjavanju obveza u području razvoja sustava civilne zaštite. Stoga se u novoj zakonskoj regulativi previđa njihovo rasterećenje, a u segmentu mjere evakuacije, jasnija definicija pojma evakuacije te konkretnije definiranje zadaća, obveza i odgovornosti svih segmenata sustava civilne zaštite.
 

Stranica