Mjere obrane od poplave u Istri

Izuzetno kišni svibanj na području Istarske županije doživio je svoj vrhunac 28. i 29. kada je u svega  dva dana na našem području, naročito u njegovom sjevernom i središnjem dijelu, palo gotovo 160 litara kiše po četvornom metru.

Foto: MUP

Ovakva situacija uzrokovala je nagli porast vodostaja najvećih istarskih rijeka Mirne i Raše, te rječice Pazinčice s njihovim pritokama. Tako su u noćnim satima u utorak, 28. svibnja, proglašene redovne mjere obrane od poplave za rijeke Mirnu i Rašu, a danas, 29. svibnja, u 4.30 sati i izvanredne mjere obrane od poplave za gornji tok rijeke Mirne. Zbog naglog prodora vode došlo je i do začepljenja grotla pazinske Jame, a čime i do ugroze manjeg naselja Lakota na području grada Pazina. Primjenjujući sustav ranog upozoravanja ŽC 112 Pazin je u suradnji sa voditeljem obrane od poplave za branjeno područje 22 sektora Sjeverni Jadran, redovito pratio situaciju i pravodobno obavještavao nadležna tijela na potencijalno ugroženim područjima ( žurne službe, Stožer civilne zaštite i pravne osobe) o nastaloj situaciji i mjerama koje je potrebno poduzeti. Sve su potrebne službe na vrijeme i organizirano reagirale, sustav obrane od poplave i sustav civilne zaštite dovedeni su u punu pripravnost. Osigurana su stalna dežurstva, obilazak i praćenje stanja na terenu, te su poduzete određene žurne mjere. Tako je primjerice na području mjesta Lakota kod Pazina izgrađen zečji nasip zbog zaštite najugroženijeg dijela naselja uz most Sv. Josipa, a podno zaseoka Opatija (područje Grada Buzeta i Općine Oprtalj) privremeno je zatvorena nerazvrstana cesta. U 08.45 sati ukinute su izvanredne mjere obrane od poplave na rijeci Mirni, vremenske prognoze su daleko povoljnije te se situacija postupno normalizira. Tijekom ukupnih  aktivnosti  sudionici sustava civilne zaštite pokazali su visoku razinu odgovornosti, organiziranosti i spremnosti te nisu zabilježene veće materijalne štete. Na području cijele Istarske županije u protekla dva dana zabilježeno je tek sedam ispumpavanja vode iz podrumskih i garažnih prostora.

 

Stranica