Sudjelovanje na radionici „Regional Workshop on Harmonising National Nuclear Law with International Law including European Law“ u organizaciji IAEA-e

Međunarodna agencija za atomsku energiju u suradnji sa Sveučilištem za nacionalnu i svjetsku ekonomiju u Sofiji u Bugarskoj organizirala je regionalnu radionicu „Regional Workshop on Harmonising National Nuclear Law with International Law including European Law“

Radionica se održavala od 20. do 24. siječnja 2020. godine u Sofiji u Bugarskoj, na kojoj su sudjelovali i predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova.

Cilj radionice bio je osnaživanje i uspostava nacionalnih zakonodavnih okvira kojima je osnovna svrha sigurna i miroljubiva upotreba nuklearne energije i radioaktivnih izvora.  

Radionicu su vodili stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju iz Odjela za pravne poslove koja pruža pravnu pomoć državama članicama kod donošenja novih zakona i usklađivanju s međunarodnim propisima.

Svrha radionice je bila uspoređivanje i upoznavanje postojećih pravnih sustava država članica te njihovo osnaživanje, usavršavanje i ujednačavanje kroz bilateralnu pomoć i tehničku suradnju s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju.

U okviru radionice održani su i bilateralni sastanci predstavnika zemalja članica s predstavnicima Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Cilj bilateralnih sastanaka je bio utvrđivanje radnih planova za pregled nacrta zakona te definiranje oblika tehničke suradnje s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju radi provedbe istih.

Na bilateralnom sastanku koji je bio organiziran za Republiku Hrvatsku, načelnica Sektora za radiološku i nuklearnu sigurnost Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH Zdravka Tečić upoznala je prisutne o planovima donošenja novog Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti te je dogovoren okvirni radni plan suradnje koji će stručnjaci Odjela za pravne poslove IAEA poslati naknadno na službeno potvrđivanje.

Stranica