Stanje obrana od poplava

Foto: MUP

Prognoza i stanje vodostaja - izvješće Hrvatskih voda od 19. rujna:
 
U idućih 7 dana ne očekuju se veće količine oborina u Republici Hrvatskoj, što znači da se u idućih 7 dana očekuje daljnje opadanje vodostaja i stabilizacija stanja na ugroženim područjima.
 
Kupa - gornji tok
Situacija se na ovom području dodatno umiruje i stabilizira. Ukinute su sve mjere obrane od poplava. ŽC Brod na Kupi – Hrvatsko očišćena je od odrona i ponovno je prohodna i otvorena za promet. Vodostaj rijeke Kupe na vodomjernoj postaji Hrvatsko opao je za 2,5 metra, a na vodomjernoj postaji Selo Kupa opao je i za više od tri metra s tendencijom daljnjeg opadanja.
 
Kupa - Karlovac
Vodostaj rijeke Kupe u Karlovcu dosegnuo je jučer, 18.rujna u 13:00 sati razinu od +804 cm i od tada je u opadanju. Trenutačni vodostaj rijeke Kupe u Karlovcu 19.rujna u 7:00 sati iznosi +697 cm. U odnosu na jučer opao je za više od jedan metar s tendencijom daljnjeg opadanja intenzitetom 9-10 cm/sat.
Trenutno se vrh vodnog vala rijeke Kupe nalazi nekih 50-ak kilometara nizvodno od Karlovca na području između Jamničke Kiselice i Farkašića.
 
Trenutačni vodostaj rijeke Kupe, 19. rujna u 7:00 sati na mjerodavnoj postaji Farkašić iznosi +824 cm s tendencijom vrlo blagog porasta i očekivanim maksimumom na razini od +830 cm te području donjeg Pokuplja ne prijete nikakve ugroze od poplava.
 
Gornja Dobra - Ogulin

Vodostaj rijeke Gornje Dobre na vodomjernoj postaji Turkovići trenutačno, 19. rujna u 7:00 sati iznosi +123 cm. U odnosu na najviši zabilježeni vodostaj 17. rujna u 5:00 sati opao je za 170 centimetara.
 
Sava
Trenutačni vodostaj rijeke Save u Sisku na mjerodavnoj postaji Crnac, 19.rujna u 7:00 sati iznosi +528 cm i stagnira te nema nikakve opasnosti za poplave od rijeke Save na području grada Siska.

I dalje se na području Sisačko-moslavačke županije, na lokacijama na kojima su u tijeku radovi sanacije šteta nastalih u potresu poduzimaju sve potrebne mjere kako u slučaju naglog porasta vodostaja rijeka Kupe i Save ne bi došlo do ugroze zaobalja na području gradova Petrinje i Siska

Prognoza i stanje vodostaja - izvješće Hrvatskih voda od 18. rujna:
 
U idućih 7 dana ne očekuju se veće količine oborina što će pozitivno utjecati na opadnaje vodostaja i konačnu stabilizaciju stanja na terenu.

Kupa - gornji tok
U gornjem toku rijeke Kupe situacija se polako smiruje i stabilizira. Vodostaj rijeke Kupe na vodomjernim postajama Hrvatsko i Selo Kupa opao je za više od 2 metra. Ukinute su sve mjere obrane od poplava. ŽC Brod na Kupi – Hrvatsko ponovno je prohodna i otvorena za promet.

Kupa - Karlovac
Trenutno se vrh vodnog vala rijeke Kupe nalazi na području grada Karlovca. Vodostaj rijeke Kupe u Karlovcu iznosi +804 cm i stagnira. Na snazi su izvanredne mjere obrane od poplava. Vodostaj je nešto viši od očekivanog iz razloga jer je jučer tijekom cijelog dana padala kiša i na slivu Korane i Mrežnice, te je osobito Korana doprinjela porastu vodostaja rijeke Kupe od nekih 30-ak cm. Inače, Korana i Mrežnica do jučer navečer uopće nisu imale nikakvog utjecaja na porast vodostaja rijeke Kupe.

Uzvodno od Karlovca, na vodomjeru Kamanje jučer u 18:00 sati izmjeren je vodostaj od +677 cm, što je samo 6 cm manje od rekordnog vodostaja iz 1966. godine. Vodostaji u Kamanju su opali za više od pola metra s tendencijom daljnjeg opadanja. Naravno da u takvim uvjetima rekordno visokih vodostaja mora doći do poplavljivanja određenih šumskih, poljoprivrednih i prometnih površina. Ugroženo je i 20-ak kuća na području grada Ozlja te općina Kamanje i Žakanje, gdje se objekti u suradnji s vatrogascima i civilnom zaštitom brane vrećama s pijeskom. Poplavljeno je i nekoliko kuća u Brodarcima, a ugroženo je i par desetaka objekata uz lijevu obalu Kupe na dionici Selce-Rečica.

Danas u popodnevnim satima očekuje se lagano opadanje vodostaja rijeke Kupe na području grada Karlovca, a od sutra 19.9.2022. i osjetnije, kada se očekuje i ukidanje prvo izvanrednih, a zatim i redovnih mjera obrane od poplava.

Gornja Dobra - Ogulin
Vodostaj rijeke Dobre na vodomjernoj postaji Turkovići opao je od jučer navečer za više od 1 metra, te se i voda s poplavljene DC 42 polako povlači. Normalizacija prometa u Ogulinu očekuje se tijekom večernjih sati.

Sava
Vodostaji rijeke Save su u blagom porastu duž cijelog toka, ali neće dosegnuti razine za uspostavu bilo kakvih mjera obrane od poplava.
 

Stanje 18. rujna 2022. u 10:00 sati

Karlovačka županija
 
Na području Karlovačke županije, najkritičnije je na području grada Ozlja gdje je ugroženo 10 objekata, općine Kamanje gdje je ugroženo 40-ak objekata i u naselju Brodarci na području grada Karlovca gdje je ugroženo 20-ak objekata.
 
U gornjem dijelu rijeke Kupe, u najugroženijem dijelu, općini Kamanje, rijeka Kupa je u padu oko pola metra. Nizvodno, u mjestu Koritinja i dalje postoji ugroza od rijeke Kupe radi povećanog vodostaja rijeke Korane koja se ulijeva u Kupu.

Žurne službe su na terenu i rade na ispumpavanju vode te dostavi dodatnih vreća s pijeskom.

Zbog vode na kolniku za sav promet zatvorene su:
  • državna cesta DC42 u Ogulinu;
  • državna cesta DC228 na dionicama Jurovski Brod-Kamanje te Mahićno-Ozalj;
  • državna cesta DC36 Pokupska Blatnica-Koritinja;
  • županijska cesta ŽC3140 u mjestu Brihovo;
  • županijska cesta ŽC3297 u mjestu Podbrežje;
  • županijska cesta ŽC3143 Trg-Polje Ozaljsko;
  • lokalna cesta LC31185 u mjestu Zorkovac;
  • lokalna cesta LC34028 u mjestu Jaškovo;
  • lokalna cesta LC34011 u mjestu Obrež Vivodinski; 
  • nerazvrstane ceste u mjestima Donje Mekušje-Kobilić, Brodarci i Brežani;

Iz Izvješća Hrvatskih voda, 18.09. u 06:00 sati:

Izvanredne mjere: Kupa – Karlovac
Izvanredno stanje: Kupa – Selo Kupa (ukinuto 17. rujna)
Izvanredne mjere: Kupa – Hrvatsko (ukinuto 17. rujna)

STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA

KUPA: Vodostaji Kupe do hidrološke postaje Kamanje su u blagom opadanju s tendencijom opadanja, a na hidrološkoj postaji Kamanje su u blagom porastu s tendencijom opadanja. Nizvodno do Jamničke Kiselice vodostaji su u porastu s tendencijom opadanja, a dalje nizvodno su u porastu s tendencijom porasta. Vodostaji su u domeni od visokih do niskih voda.
 

Stanje 17. rujna 2022. u 15:30 sati

Karlovačka županija


Zbog porasta vodostaja rijeke Kupe na području grada Ozlja zatvorene su ŽC3297, u mjestu Odbrezje, grad Ozalj i ŽC3143 od mjesta Trg do mjesta Polje.
Za područje Karlovca na rijeci Kupi proglašene su redovne mjere obrane od poplave.
Stanje 17. rujna 2022. u 14:00 sati

Primorsko-goranska županija 

Zbog poplavom ugroženih područja u Gorskom kotaru, uz dolinu rijeke Kupe, u Delnicama je održan sastanak načelnika Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije Mladena Šćulca sa županom Zlatkom Komadinom, generalnim direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem i njegovim suradnicima, gradonačelnicom Delnica Katarinom Mihelčić, predsjednicom delničkog Gradskog vijeća Ivanom Pečnik Kastner i pročelnikom Područnog ureda civilne zaštite Matkom Škalamerom.

Prema informacijama čelništva Hrvatskih voda za područje oko Kupe na snazi su redovne mjere 2. stupnja zaštite od poplava. Ukinuto je izvanredno stanje na Malom slivu Gorski Kotar (Kupa - gornji tok). Sve službe su na terenu i prate situaciju. Vatrogasci su angažirani na ispumpavanju vode iz kuća u čabarskom kraju te na delničkom području. Cesta od Broda na Kupi prema Hrvatskom je prohodna zahvaljujući brzoj reakciji Županijske uprave za ceste i Cesta Rijeka.

Sudionici sastanka upravo su u obilasku poplavljenog područja u dolini Kupe kod mjesta Kuželj i Hrvatsko.
Stanje 17. rujna 2022. u 09:00 sati
 
Primorsko-goranska županija
 
Zbog obilnih oborina u Gorskom Kotaru, tijekom 16. rujna uvedene su izvanredne mjere obrane od poplava i izvanredno stanje na zaštitnim vodnim građevinama za rijeku Kupu gornji i donji tok, mali sliv Gorski kotar.

Zečjim nasipima zaštićene su kuće u naselju Kuželj, ali je voda ušla i poplavila dvorišta i podrume šest obiteljskih kuća.

Zbog izlijevanja rijeke Kupe i odrona za sav promet zatvorene su: ŽC 5033 Brod na Kupi - Hrvatsko, ŽC5033 Brod na Kupi - Brod Moravice i LC 58032 Blaževci - Plemenitaš - Lukovdol – Zapeć.

Trenutno vodostaj rijeke Kupe stagnira ili je u manjem porastu na cijelom toku, a nadležne službe su na terenu.
 
Sisačko - moslavačka županija

 
Zbog obilnih kišnih oborina na području Sisačko-moslavačke županije, tijekom 16. rujna došlo je do plavljenja podrumskih prostorija. ŽC 112 Sisak zaprimio je veći broj poziva građana kojima je voda prodrla u podrumske prostorije i dvorišta. Najviše poziva bilo je iz Petrinje, Siska, Novske i Kutine.

Komunalne službe i vatrogasci su na terenu i rade na ispumpavanju vode i povećanju protočnosti odvodnih kanala. Vreće s pijeskom dostavljene su od strane DVD-a Mladost za jednu kuću u Novom Selu.
 
Karlovačka županija
 
Zbog naglog porasta vodostaja rijeke Kupe i praćenja stanja obrane od poplave na području grada Karlovca, 16. rujna u popodnevnim satima održana je zajednička sjednica Stožera civilne zaštite Karlovačke županije, Stožera civilne zaštite grada Karlovca s predstavnicima Hrvatskih voda i Ravnateljstva civilne zaštite.

Ne očekuje se veća ugroza od rijeka Dobre, Korane i Mrežnice. Sukladno predviđenim vodostajima rijeke Kupe od maksimalno 750 cm, očekuje se redovna obrana od poplave. Na kritična mjesta postavljene su vreće s pijeskom. Tijekom 17. rujna postavit će se vodene barijere na prometnicu D36 uz rijeku Kupu, naselje Koritinja, kao i na nasip u predgrađu grada Karlovca - Brodarci.

Zbog izlijevanja rijeke Kupe zatvorena je državna cesta DC228 na dionici Jurovski Brod-Kamanje, a zbog izlijevanja rijeke Dobre državna cesta DC42 Ogulin-Vrbovsko.

Na području grada Karlovca i Ogulina sve operativne snage su u stanju pripravnosti te po potrebi izlaze na teren.
 

Stranica