Sastanak stručnjaka na polju protuminskog djelovanja u okviru Međunarodne donatorske konferencije o humanitarnom razminiranju Ukrajine

Na 2. danu Međunarodne donatorske konferencije o humanitarnom razminiranju Ukrajine okupilo se više od 150 stručnjaka iz 30-ak zemalja

Foto: MUP

U organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a u četvrtak, 12. listopada 2023., u hotelu Westin su, na drugom danu Međunarodne donatorske konferencije o humanitarnom razminiranju Ukrajine, održane četiri stručne panel rasprave na kojima su sudjelovali renomirani svjetski stručnjaci iz područja protuminskog djelovanja te predstavnici relevantnih međunarodnih organizacija u čijem je fokusu protuminsko djelovanje.

Panel rasprave je uvodnim obraćanjem otvorio ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite dr.sc Damir Trut koji je tom prilikom naglasio kako je Hrvatska, temeljem svog iskustva, razvila jedan od najkvalitetnijih  sustava protuminskog djelovanja, s razvijenim tehničkim i  tehnološkim kapacitetima te educiranim i osposobljenim ljudskim  resursima. Tako postavljen sustav spreman je za provedbu svih ciljeva i izazova koje problem mina i eksplozivnih ostataka rata pred njega postavlja.

Istaknuo je i važnost međunarodne suradnje i pomoći kao sastavni i nezaobilazni dio protuminskog djelovanja. Na tom polju Hrvatska je aktivna dugi niz godina i ima ravnopravan partnerski odnos s drugim zemljama, zahvaljujući profesionalnoj prezentaciji i prijenosu hrvatskih znanja, iskustava i tehnologije prema međunarodnoj protuminskoj zajednici te je na taj način i hrvatski protuminski sustav postao prepoznat  u međunarodnoj protuminskoj zajednici.

„Sustav protuminskog djelovanja kontinuirano se razvijao i nadograđivao kako u normativnom, tako i u organizacijskom, metodološkom i tehnološkom smislu, prateći suvremene razvojne trendove, ali i kroz razvoj vlastitih inovativnih rješenja na što smo posebno ponosni i čija je uporabna vrijednost na visokoj razini.“ - kazao je Trut.

Na kraju je istaknuo kako je Republika Hrvatska spremna u okviru svih  sastavnica protuminskog djelovanja pružiti pomoć Ukrajini kao doprinos učinkovitom rješavanju zagađenosti minama i drugim eksplozivnim ostacima rata.
 
Na stručnim je panelima istaknut razmjer minske zagađenosti ukrajinskog teritorija te su iskazane  potrebe ukrajinskog protuminskog sustava, prilikom čega je istaknuto prioritetno razminiranje kritične infrastrukture, ali i poljoprivrednih površina. Predstavljene su najbolje prakse stručnjaka iz cijelog svijeta te je predložen smjer jačanja ukrajinskih kapaciteta za protuminsko djelovanje, s ključnim prvim korakom - usvajanja nacionalne strategije za protuminsko djelovanje. Predstavnici međunarodnih organizacija  i financijskih institucija predstavili  su modele prikupljanja  potrebnih resursa za sveobuhvatno protuminsko djelovanje Ukrajine, a ponuđene su i platforme za daljnje rasprave o izazovima minske zagađenosti.

Prezentirane su sposobnosti hrvatskog protuminskog sustava, kao i mogućnosti pružanja pomoći Ukrajini u vidu transfera znanja, iskustava, edukacija, uspostavi sustava za testiranje i certificiranje opreme koja se koristi na poslovima humanitarnog razminiranja, ali i u ljudstvu i modernim tehnologijama za rješavanje minskog problema.

Na kraju je utvrđena nedvojbena spremnost odgovora na ukrajinske potrebe za sveobuhvatnim protuminskim djelovanjem u vidu razmjene najboljih praksi od strane svjetskih stručnjaka za protuminsko djelovanje, kao i dana puna podrška razvoju kapaciteta ukrajinskih institucija nadležnih za humanitarno razminiranje.

Konferencija, u organizaciji Vlada Republike Hrvatske i Ukrajine, je osmišljena kao platforma za ujedinjeno i koordinirano mobiliziranje resursa za napore oporavka Ukrajine, počevši od humanitarnog razminiranja, kao preduvjeta za daljnji gospodarski oporavak zemlje.
 Stranica