Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH na međunarodnoj vježbi „JOINT REACTION 19“

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH sudjeluje na drugoj međunarodnoj vježbi „JOINT REACTION 19“ u Albaniji na temu pružanja pomoći kod prirodnih katastrofa u sklopu Američko-jadranske povelje (A5) i Republike Kosovo

Foto: MUP

Svrha povelje je zajedničko uvježbavanje civilnih institucija (vladinih i nevladinih organizacija) i pripadnika Oružanih snaga u procedurama upravljanja kriznim situacijama na nacionalnoj i regionalnoj razini. Potpisnici Američko-jadranske povelje (A5) su Ministarstva obrane: Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država.

Vježba se provodi od 21. do 24. listopada, primarno kao računalno potpomognuta vježba (Computer Assisted Exercise – CAX) bez distribucije prema uključenim zemljama te kao vježba na zemljištu (Field Training Exercise - FTX) u kojoj su angažirane manje civilne i vojne cjeline iz Republike Albanije i Republike Kosovo. CAX dio vježbe provodi se u Simulacijskom središtu Oružanih snaga Republike Albanije koji se nalazi u sklopu vojarne „Scanderbeg Garrison“ u Tirani.

Cilj vježbe je poboljšati suradnju i interoperabilnost među nacionalnim agencijama i partnerima u regiji u odnosu na pravodobno i učinkovito raspoređivanje i korištenje sredstava za pomoć tijekom katastrofa i velikih civilnih izvanrednih situacija koje zahtijevaju sveobuhvatan regionalni odgovor.

Hrvatska sudjeluje na CAX dijelu vježbe te je zastupljena s pet postrojbi: modulom za traganje i spašavanje iz ruševina koju zastupa Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH, zatim inženjerijskom satnijom (za horizontalne konstrukcije), helikopterskim vodom, desetinom za prečišćavanje vode i izradu šatorskog naselja te medicinskim timom koje zastupaju Oružane snage Republike Hrvatske.

Scenarij vježbe se temelji na razornom potresu u centralnom području Albanije te uz njega vezanim posljedicama kao što su poplave, požari u naseljenom mjestu, velika oštećenja ključne infrastrukture i druge ugroze. Fokus tijekom vježbe je na koordinaciji i upravljanju albanskih ključnih nacionalnih autoriteta kao primarne obučne skupine te na usvajanju i nadogradnji postojećih procedura u kriznim situacijama. 

Stranica