Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH domaćin IRRS Follow-up misije u Republici Hrvatskoj

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH je od 20. do 29. listopada 2019. godine domaćin IRRS Follow-up misije u Republici Hrvatskoj

Foto: MUP

Radi se o povratnoj misiji za integrirani pregled zakonodavnog okvira Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) provela je inicijalnu IRRS (Integrated Regulatory Review Service) misiju 2015. godine, kada je međunarodni tim vodećih stručnjaka iz IAEA i njenih država članica u području radiološke i nuklearne sigurnosti proveo detaljnu analizu zakonskih i tehničkih pitanja. Misija je izradila Izvješće u kojem je dala niz preporuka i prijedloga Vladi Republike Hrvatske i tijelu nadležnom za radiološku i nuklearnu sigurnost, a sve u svrhu jačanja hrvatskog zakonodavnog okvira te djelovanja u skladu s IAEA standardima. Na temelju tog Izvješća, Vlada Republike Hrvatske je donijela Zaključak o Izvješću Misije za integrirani pregled zakonodavnog okvira Međunarodne agencije za atomsku energiju u Republici Hrvatskoj, kojim je prihvatila navedeno Izvješće i zadužila nadležna tijela za provođenje preporuka i prijedloga IRRS misije.

U razdoblju od 2016. do rujna 2019. godine tijelo nadležno za radiološku i nuklearnu sigurnost intenzivno je radilo na promjeni zakonodavnog okvira i provođenju drugih preporuka i prijedloga IRRS misije iz 2015. godine.

Po isteku roka od četiri godine Međunarodna agencija za atomsku energiju uobičajeno provodi Follow-up misiju kako bi ocijenila status provođenja preporuka i prijedloga IRRS misije. Upravo to je i svrha ove IRRS Follow-up misije, u okviru koje će IRRS tim sastavljen od deset vodećih stručnjaka iz svih područja radiološke i nuklearne sigurnosti, održati razgovore s predstavnicima Ravnateljstva civilne zaštite, koji su nadležni za poslove radiološke i nuklearne sigurnosti, kao i s predstavnicima drugih državnih i stručnih tijela s kojima Ravnateljstvo civilne zaštite surađuje na tom području.

U svom pozdravnom govoru na uvodnom sastanku, pomoćnik ministra dr. sc. Damir Trut je istaknuo:

Ravnateljstvo civilne zaštite je nova organizacija od siječnja ove godine, osnovana u okviru velike reorganizacije državnih tijela i agencija, integrirajući nekoliko bivših državnih organizacija koje su se bavile civilnom zaštitom, razminiranjem, prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom te radiološkom i nuklearnom sigurnošću. Glavni cilj integracije bio je uspostavljanje funkcionalnijeg, učinkovitijeg i isplativijeg sustava koji uključuje i procese iz područja radiološke i nuklearne sigurnosti.
Tijekom ove IRRS Follow-up misije, moj će tim predstaviti korake koje smo poduzeli i napredak koji smo postigli, posebno u segmentu provedbe preporuka IRRS misije iz 2015. godine. Također će predstaviti učinkovitost integracije radiološke i nuklearne sigurnosti u Ministarstvu unutarnjih poslova.
Naš je cilj nastaviti poboljšavati pravni aspekt, kako bismo osigurali usklađivanje s međunarodnim normama i poboljšali cijeli sustav.“

Da podsjetimo - Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) je međunarodna organizacija u okviru Ujedinjenih naroda. Poznata kao svjetska organizacija "Atomi za mir i razvoj",  IAEA je međunarodni centar za suradnju u nuklearnom području. IAEA surađuje sa svojim državama članicama i višestrukim partnerima širom svijeta na promociji sigurne (safety and security) i miroljubive uporabe nuklearnih tehnologija. Republika Hrvatska je Međunarodnoj agenciji za etomsku energiju pristupila 1993.godine.            

Stranica