Ravnatelj dr.sc. Damir Trut na sastanku Odbora za otpornost NATO-a

Ravnatelj Trut nazočio je na sastanku viših nacionalnih dužnosnika za otpornost (SNOR - Senior Officials for Resilience), održanom 16. studenog 2022. u Bruxellesu

Foto: MUP

To je prvi sastanak te razine, kojeg je vodio glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg, iniciran zbog promjene paradigme civilnog segmenta unutar NATO-a, gdje se, osim na obvezu pojačane otpornosti država članica na oružani napad, fokus stavlja i na obvezu jačanja otpornosti te niz drugih prijetnji, kao što su kibernetički napadi, prijetnje kritičnoj infrastrukturi i neprijateljske informacijske aktivnosti.

Temeljem odobrene Procjene otpornosti, u listopadu ove godine, uloga SNOR-a odnosi se na koordinaciju svih politika otpornosti na nacionalnoj razini, kao i na definiranje ciljeva otpornosti, kako bi se dale smjernice za provedbu zadaća iz Procjene.

Govoreći o definiranju ciljeva otpornosti, ravnatelj Trut kazao je kako je to ambiciozan projekt o kojem svaka Saveznica treba raspravljati na nacionalnoj razini. Stoga bi trebalo daljnje poticati suradnju sa Saveznicima, a također i sa zemljama zapadnog Balkana, jer krize ne poznaju granice i imaju kaskadne učinke. U konačnici jačanjem otpornosti svake Saveznice, u isto vrijeme, povećava se otpornost cijelog Saveza.

 “Hrvatska je iskazala predanost jačanju otpornosti s ciljem smanjenja nacionalne ranjivosti i ranjivosti Saveza u cjelini, koja se može postići daljnjom suradnjom i jačanjem kapaciteta zemalja članica Saveza, dijeleći pritom vrijednosti i interese Saveza“ – izjavio je ravnatelj Trut te, govoreći o novim prijetnjama i recentnim događanjima, istaknuo kako se Hrvatska kao saveznik prilagođava novim okolnostima.

Otpornost je ključan koncept, složen i višedimenzionalan, kada se govori o nacionalnim javnim politikama, ali i europskim politikama, rekao je Trut, naglasivši da otporno društvo karakterizira snažna socijalna kohezija i zajednički sustav vrijednosti te visoka razina samodostatnosti.

Na sastanku se razgovaralo i o nacionalnom pristupu zaštiti kritične infrastrukture, ključnom za osiguranje kontinuiteta djelovanja, pri čemu je ravnatelj Trut istaknuo pripreme Hrvatske za prilagodbu zakonodavnog okvira te potrebu izrade nacionalne strategije za jačanje otpornosti ključnih subjekata – kritične infrastrukture.

Referirajući se na modele otklanjanja nedostataka i ranjivosti definiranih u Procjeni otpornosti, ravnatelj Trut istaknuo je kako je Vlada Republike Hrvatske u listopadu usvojila Strategiju upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. godine, u sklopu koje je i prvi Akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa do 2024. godine. Donošenje ove Strategije, kroz koju su planirana 82 projekta, dodatna je potvrda da Hrvatska već poduzima sve potrebne korake u cilju povećanja spremnosti i otpornosti na katastrofe, rekao je. Također, upoznao je sudionike sastanka s nacionalnom Procjenom rizika od katastrofa za RH, ključnim dokumentom za povećanje otpornosti, čiju izradu i ažuriranje svake tri godine provodi Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a, uz sudjelovanje članova Nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa, što je primjer dobre prakse međusektorskog pristupa te sinergije struke i znanosti.  

Hrvatska podržava integriraniji i bolje koordiniran pristup smanjenju ranjivosti te želi pružiti potporu vojnim snagama kako bi učinkovito djelovale u miru, krizi i sukobu“ -izjavio je ravnatelj Trut, naglašavajući kako Hrvatska zagovara komplementaran pristup postizanju nacionalnih ciljeva otpornosti primjenom smjernica NATO-a, ali i smjernica EU-a gdje god je to moguće i primjenjivo.

Stranica