Pomoćnik ministra Damir Trut na svečanom obilježavanju Dana zaštitara

U organizaciji Hrvatskog ceha zaštitara - strukovne zaštitarske komore i časopisa „Zaštita“, danas je u Kongresnom centru Forum obilježen Dan zaštitara i blagdan Svetog Mateja

Svečanosti je kao izaslanik potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića nazočio pomoćnik ministra Damir Trut, koji je uputivši čestitku svim zaštitarkama i zaštitarima istaknuo kako ovaj dan treba iskoristiti da se javnosti skrene pozornost na zaštitarsku struku, na probleme s kojima se ona suočava, kao i na potrebu postizanja statusa i prepoznatljivosti kakvu imaju druge struke koje se bave poslovima sigurnosti.

Pomoćnik ministra Damir Trut nazočnim uzvanicima i gostima ukratko je predstavio informacije o pozitivnim pomacima u sustavu civilne zaštite, istaknuvši kako zaštitarska struka, iako po zakonskim regulativima ne spada u temeljne operatvne snage, zasigurno ima veliku ulogu u stvaranju stanja sigurnosti. Posebno se zahvalio Hrvatskom cehu zaštitara, s kojim MUP ima dugogodišnju uspješnu suradnju, na konstruktivnom doprinosu pri stvaranju svih dosadašnjih zakonskih i podzakonskih akata. Najavio je donošenje novog Zakona o privatnoj zaštiti, čije bi odredbe trebale rezultirati kvalitetnijom i sveobuhvatnijom zaštitom osoba i imovine, naglašavati preventivnu ulogu zaštitarstva te poticati specijalizaciju osoba koje se bave tjelesnom i tehničkom zaštitom. Time bi se stvorile pretpostavke za kvalitetniji rad, posebno u objektima i okolnostima visoke ugroze, ali i osposobilo čuvare i zaštitare da budu dijelom sigurnosnog sustava.

Trut je naglasio kako je sektor privatne zaštite bitan segment, kako poslovnog, tako i sigurnosnog sustava, što je prepoznato i u Strategiji nacionalne sigurnosti, čije smjernice predviđaju operativno uključivanje sektora  (javne i privatne tvrtke) u sustav Domovinske sigurnosti. “Stoga je zadaća i interes MUP-a poticati i jačati zaštitarstvo kao sigurnosnu gospodarsku djelatnost te u tom smislu jačati ljudske potencijale i omogućiti uvođenje novih metodologija i tehnologija u privatnu zaštitu, kao i unaprjeđenje i razvoj standarda obavljanja navedene djelatnosti. Modernizacija  zaštitarstva, profiliranje određenih specijalizacija, odgovarajuća obuka i opremljenost rezultirat će stvaranjem zaštitarskih snaga, koje će biti velika preventivna podrška policijskim snagama i drugim državnim službama, i koja će u visoko rizičnim okolnostima biti sposobna pružiti i primarnu operativnu reakciju do dolaska policije. Na nama je poduzeti sve mjere koje će zaštitarskoj struci stvoriti uvjete koji će poslodavcima omogućiti odgovarajuće vrednovanje i motiviranje zaštitara ” – istaknuo je pomoćnik ministra Damir Trut. Također je istaknuo kako je sigurnost područje koje možda najzornije pokazuje prednosti članstva u Europskoj uniji i kako je to prilika za podizanje nacionalnog sustava sigurnosti ulaganjem iz sredstava europskih fondova. “Morate imati na umu da, iako je naša zemlja sigurna zemlja, ne možemo zanemariti pojavu novih sigurnosnih rizika i prijetnji, čime je naša kritična infrastruktura znatno ranjivija, što je dodatni motiv za daljnju profesionalizaciju, obučavanje i opremanje zaštitarske struke, a sve se to može kroz sredstva EU-a." – istaknuo je pomoćnik Trut.
 
Na današnjem obilježavanju Dana zaštitara istaknuto je kako je jedna od osnovnih zadaća Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a povećanje kvalitete obavljanja poslova privatne zaštite i daljnjeg razvoja zaštitarske struke, kao sigurnosno – gospodarske grane, kako bi se dostigao krajnji cilj – uspostava maksimalne razine sigurnosti svih subjekata društva i daljnje održavanje trenda u RH, kao zemlje koja ima sve preduvjete sigurnog života i rada.

Svečanosti su nazočili predstavnici zaštitarske struke i žurnih službi, između ostalih i dekan Visoke policijske škole Krunoslav Borovec. Program obilježavanja Dana zaštitara nakon pozdravnih govora nastavlja se kroz dva panela s raspravama – "Prezentacija komparativnog pregleda pokazatelja za djelatnosti Privatne zaštite N 80.10, za 2016, 2017 i 2018 godinu" i “Položaj i stanje Privatne zaštite u Republici Hrvatskoj”.

Stranica