Održana konferencija "Sigurnost u odgoju i obrazovanju"

U organizaciji časopisa "Zaštita" i pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja, danas je u Zagrebu održana konferencija "Sigurnost u odgoju i obrazovanju"

Konferencija je namijenjena prosvjetnim djelatnicima, strukovnim udrugama, relevantnim institucijama, svim tvrtkama koje se bave tjelesnom i tehničkom zaštitom, kao i svima koji su na bilo koji način uključeni u organiziranje sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama. Cilj konferencije je podizanje svijesti odgojno-obrazovne zajednice i relevantnih institucija i udruga o važnosti i principima organiziranja sustava sigurnosti u vrtićima, školama i učeničkim domovima te veleučilištima i sveučilištima, a nazočili su joj predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a, Policijske uprave zagrebačke, Ureda pravobraniteljice za djecu, Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba, Udruge učeničkih domova, Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, Udruge ravnatelja osnovnih škola, odgojno - obrazovnih i zdravstvenih institucija te zaštitarskih i certifikacijskih tvrtki.

Konferenciji je nazočio pomoćnik ministra Damir Trut, koji je u uvodnom obraćanju istaknuo kako Ravnateljstvo civilne zaštite, zbog svog opisa posla, pridonosi podizanju opće sigurnosti svih građana Republike Hrvatske te brojnih turista koji borave na prostoru Republike Hrvatske. Ustrojavanjem Ravnateljstva civilne zaštite stavljen je dodatni naglasak na prevenciju i smanjenje rizika od katastrofa, a upravo su odgojno  - obrazovne ustanove u fokusu nastojanja da se kroz razne oblike suradnje (edukacije, radionice, vježbe, razne natječaje, edukativne igre, promotivne materijale i sl.) podigne svijest naših najmlađih, ali i njihovih roditelja i profesora o postojanju opasnosti od velikih nesreća i katastrofa te kako na njih odgovoriti i kako postupati u fazi oporavka. 

Pomoćnik ministra Damir Trut istaknuo je kako se nakon ustrojavanja Ravnateljstva krenulo u izradu novog prijedloga Zakona o sustavu civilne zaštite u koji je ugrađen i razrađen segment prevencije i smanjenja rizika od katastrofa, smanjivanja ranjivosti i povećanja otpornosti na prijetnje koje mogu dovesti do velikih nesreća i katastrofa. “Brojne su aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa u sustavu civilne zaštite predviđene prijedlogom novog zakona, a među njima je i odgoj i obrazovanje djece o specifičnim sadržajima na temelju postojećih ili posebnih programa te suradnja s odgojno-obrazovnim i znanstveno-istraživačkim institucijama. U prijedlog zakona ugrađeni su, između ostalih, i procesi obrazovno – edukativnih djelatnosti, uključujući djelatnike i korisnike, kao segment od posebnog interesa za sustav civilne zaštite te predstavljaju prioritet kod provedbe mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. Zakon je u proceduri i očekuje se njegovo donošenje do kraja ove godine” – rekao je Trut.

Također je naglasio kako je problematika sigurnih škola prisutna i u ostalim zemljama. “Prije šest godina pokrenuta je svjetska inicijativa za sigurne škole, koju koordinira UN-ov Ured za smanjenje rizika od katastrofa. Osnovni cilj inicijative je motivirati, definirati izazove i pružiti stručnu i tehničku podršku vladama da razviju nacionalne strategije koje uključuju ključne elemente, čija potpuna impelementacija definira sigurnu školu (sigurne građevine, školski plan upravljanja katastrofama i uvođenje smanjenja rizika od katastrofa u nastavi). Ravnateljstvo civilne zaštite aktivno sudjeluje i zalaže se za provođenje tih elemenata, ali moram naglasiti da je za potpunu implementaciju bitna suradnja i potpora ostalih relevantnih institucija, državnih tijela i stručnjaka, pogotovo u segmentu sigurne gradnje”, rekao je Trut.

Konferencija je obradila nekoliko tema, između ostalog se raspravljalo o ulozi škole, lokalne zajednice i policije u sigurnosti odgojno - obrazovnih ustanova, informatičkoj sigurnosti, prednosti uvođenja tjelesne i tehničke zaštite, sigurnosti u prometu, zdravstvenoj sigurnosti djece u školama i vrtićima te profesorima kao žrtvama nasilja. Dvije prezentacije održali su i službenici Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a i to Sandro Šegedin s temom "Prosudba ugroženosti obrazovnih ustanova" te Zaviša Šimac s temom "Smanjenje rizika od katastrofa u školama".  

 

Stranica