Održana međunaroda konferencija hrvatske industrije privatne sigurnosti „Hrvatska 2020 – 1# EU“

Pomoćnik ministra unutarnjih poslova dr.sc. Damir Trut sudjelovao na međunarodnoj konferenciji hrvatske industrije privatne sigurnosti „Hrvatska 2020 – 1# EU“

U organizaciji Hrvatskog ceha zaštitara–strukovne zaštitarske komore te pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva unutarnjih poslova, u Zagrebu je  4. travnja 2019. održana međunarodna konferencija hrvatske industrije privatne sigurnosti „Hrvatska 2020 – 1# EU“, kao doprinos pripremi Republike Hrvatske kao najmlađe članice Europske unije za predsjedanjem Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020. godine, gdje je sigurnost Europske unije, njenih građana i postignutih vrijednosti jedan od najvažnijih prioriteta. U uvodnom dijelu konferencije pomoćnik ministra unutarnjih poslova dr.sc. Damit Trut, prezentirajući ustroj novoosnovanog Ravnateljstva civilne zaštite unutar Ministarstva unutarnjih poslova, kao rezultat implementacije poslova i nadležnosti bivših organizacija (Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, Hrvatskog centra za razminiranje i Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom), posebno se osvrnuo na ulogu i nadležnost inspekcijskih poslova unutar Ravnateljstva. Upoznao je sudionike konferencije o objedinjavanju inspekcija koje se odnose na zaštitu od požara, vatrogastvo, civilnu zaštitu, proizvodnju i promet eksplozivih tvari i oružja, protuminsko djelovanje, radiološku i nuklearnu sigurnost, kao i za privatnu zaštitu i detektivske poslove. Inspekcija za privatnu zaštitu i detektivske poslove naročito je važna u svjetlu pružanja stručnih, pravnih i savjetodavnih usluga pravnim osobama i obrtima za obavljanje poslova tjelesne i tehničke zaštite i detektivskih poslova, kao i nadziranja pravilnosti obavljanja tih poslova, sukladno  zakonskoj regulativi. "Ono što zaštitarska struka pruža je sigurnost i zaštita te je kao takva, važan dio ostalih struktura koje se bave procesima stvaranja stanja sigurnosti. Štititi ljudske živote i imovinu je opasan i odgovoran posao. Stoga zaštitari zaslužuju status i prepoznatljivost kakvu imaju vojska i policija", dodao je pomoćnik Trut, naglašavajući kako i ta struka treba pratiti europske trendove i biti dodatna garancija sigurnog života građana Hrvatske, kao i njenih gostiju. "Hrvatska industrija privatne sigurnosti  ima mogućnosti, znanja i sposobnosti biti izvoznik branda „sigurnost“ zemljama Europske unije i priliku to pokazati tijekom predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske unije", zaključio je Trut te ujedno otvorio konferenciju.

Stranica