Smanjenje rizika od katastrofa i djeca

Tijekom 2. i 3. travnja u Termama Tuhelj održava se tečaj "Smanjenje rizika od katastrofa i djeca" namijenjen djelatnicima područnih ureda Ravnateljstva civilne zaštite koji se bave edukacijom djece u školama

Tečaj je osmišljen kako bi se sudionike educiralo o inovativnim načinima edukacije djece školske dobi o važnosti smanjenja rizika od katastrofa i prepoznavanju potreba djece u izvanrednim situacijama. Tečaj je organiziralo Ravnateljstvo s dugogodišnjim partnerom, Uredom UNICEF u Zagrebu. Polaznicima tečaja bit će prikazan nacrt novog Priručnika za edukaciju osnovnoškolske djece u području smanjenja rizika od katastrofa, razvijenog u suradnji UNICEF-a i Ravnateljstva civilne zaštite. Kroz radionički dio polaznicima će biti prikazani novi načini edukacije djece te raspoloživi alati koje će u edukaciji moći koristiti. Polaznici će testirati osmišljene radionice namijenjene učenicima od 1. do 4. i od 5. do 8. razreda i potom dati povratnu informaciju, kako bi se Priručnik usavršio. Od alata namijenjenih edukatorima bit će prikazan i edukativan komplet Naučimo spriječiti katastrofe, koji se sastoji od igre "Zemlja rizika" i priručnika za nastavnike. Svaka će osnovna škola u Republici Hrvatskoj putem područnih ureda Ravnateljstva dobiti po jedan primjerak kompleta.Tečaj je samo jedna u nizu aktivnosti koje provodi Sektor za smanjenje rizika od katastrofa, koje su usmjerene na edukaciju, podizanje svijesti i integraciju smanjenja rizika od katastrofa u nastavu i škole, a sastoje se od tečaja za ravnatelje, predavanja na stručnim vijećima nastavnika i ravnatelja, provedba projekta Na putu do smanjenja rizika od katastrofa te ostalih aktivnosti.

Stranica