Vlada RH prihvatila Izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini i Prijedlog programa za 2019. godinu

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/MUP_pozari_ministar.jpg

Ministar Božinović je u svom izlaganju istaknuo kako su u Izvješću ugrađeni sažetci analize ipak znatno manje zahtjevne požarne sezone u 2018. od one u 2017. godini

Foto: MUP RH

Ministar unutarnjih poslova dr.sc. Davor Božinović na današnjoj 150. sjednici Vlade Republike Hrvatske predstavio je Izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini te Prijedlog programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini.
     
Na sjednici Vlade prihvaćeno je Izvješće, a ministar Božinović je u svom izlaganju istaknuo kako su u Izvješću ugrađeni sažetci analize ipak znatno manje zahtjevne požarne sezone u 2018. od one u 2017. godini.
Generalno gledajući, najveći utjecaj na broj požara, opožarenu površinu i intenzitet imali su vremenski uvjeti (niže ljetne temperature i više periodički raspoređenih padalina) kao i povećana svijest ljudi o potrebnom poduzimanju mjera zaštite od požara ali i opreznost prilikom čišćenja poljoprivrednih površina.

Vezano uz provedbu preventivnih mjera zaštite od požara temeljenih na izvješćima izvršitelja i sudionika, Ministar je konstatirao kako:
 
 • su zadaće iz Programa aktivnosti provedene većim dijelom u zadovoljavajućoj mjeri i u zadanim rokovima, 
 • tehnički je novoopremljeno Situacijsko operativno središte u funkciji rada novoformiranog Operativnog vatrogasnog zapovjedništva Republike Hrvatske u Divuljama,
 • izgrađeno je novih je 25,08 km novih dionica protupožarnih prosjeka/šumskih putova.  

Od značajnijih utjecaja na rezultate Ministar je naveo:
 
 • Odluku Vlade Republike Hrvatske o nagrađivanju operativnih vatrogasnih snaga s ukupnim iznosom od 7.600.000,00 kuna. 
 • provođenje te izvješćivanje s provedenih inspekcijskih nadzora koja su proširena s ljetnog i na proljetni dio godine (ožujak, travanj i svibanj),

Iz Izvješća ministar Božinović je istaknuo da je u 2018. godini na priobalnom i kraškom području evidentirano ukupno 1.875 požara raslinja ili 27,24 % manje u odnosu na prethodni petogodišnji prosjek. Ukupno izgorjela površina je 3.891 ha, što je za čak 85,87 % manje (smanjenje cca 7 puta) u odnosu na promatrani prethodni petogodišnji prosjek, a pri čemu je indeks opožarene površine manji za čak 80,58 %.

Zbog šumskih požara provedene su ukupno 2 preventivne evakuacije u Dubrovačko – neretvanskoj županiji (općina Orebić).

U gašenju požara raslinja na priobalnom i kraškom području (prema izvješćima vatrogasaca sa terena),  8 osoba je bilo ozlijeđeno od kojih je 6 vatrogasaca (od toga 3 teže - ozljeda oka i prijelomi ekstremiteta) te 2 građanina, dok smrtno stradalih nije bilo.
Požarima najopterećenije bilo je područje Splitsko - dalmatinske pa Šibensko - kninske i Zadarske županije, a najviše opožarenih površina evidentirano je u Dubrovačko neretvanskoj županiji (zbog 3 velika požara u požarnoj sezoni koji su izbili pri kraju mjeseca rujna – 1 kod Orebića, 1 kod Kule Norinske i 1 u Konavlima).
 
Za potrebe provedbe Programa aktivnosti u 2018. godini na poziciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje proračun je iznosio 27.630.000,00 kuna. Od planiranih sredstava realizacija je u odnosu na godišnji plan iznosila 96,29 %.
……………
 
Vezano uz Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2019. godini ministar Božinović je pojasnio kako se navedenim programom propisuju mjere, obveze i aktivnosti iz djelokruga svakog od dionika provedbe Programa.
Programom se predlaže nekoliko novih kratkoročnih mjera Programa aktivnosti koji uključuju nove subjekte bilo kao izvršitelje ili sudionike Programa aktivnosti, kao što su:
 
 • turističke tvrtke,
 • Hrvatska turistička zajednica,
 • Ministarstvo turizma,
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja te
 • znanstvene institucije.

Ministar je predložio i izradu i tri nova Standardna operativna postupka:
 
 • za slučaj korištenja bespilotnih letjelica/dronova prilikom izviđanja i/ili gašenja požara na otvorenom prostoru,
 • za potrebe žurnog prebacivanja vatrogasne i teške mehanizacije s kopna na otoke i udaljenije poluotoke i obratno te
 • za akcije gašenja požara na moru i na pomorskim objektima.

Ministar je posebno spomenuo i ovogodišnje vježbe „EU MODEX CRES 2019“ i “SIGURNOST 19“ koje su planirane kao provjera sustava (provjera spremnosti i koordinacije snaga koje sudjeluju u provedbi zadataka za ljetnu protupožarnu sezonu).
 
Provedba predmetnog Programa odvijat će se u okviru ukupno odobrenih sredstava u Državnom proračunu za 2019. godinu i to na poziciji: Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatska vatrogasna zajednica, Ministarstva obrane i Ministarstva zdravstva.
 
Unutar ovog Programa moguće je dodatno financiranje nabave opreme ili vozila sredstvima Državnog proračuna u okviru raspoloživih sredstava.
 
I na kraju, ministar Božinović je istaknuo da je u ovoj godini već zabilježen ukupan broj od 9 589 vatrogasnih intervencija, od čega su 5 172 požari otvorenog prostora te 4 136 požara raslinja, na ukupnoj površini od 27 524 ha što je znatno više požara od nastalih u istom razdoblju 2018. godine kada je zabilježeno 5435 vatrogasnih intervencija, od čega 845 požara otvorenog prostora te 217 požara raslinja, na ukupnoj površini od 947 ha.
 
Slijedom naprijed navedenog, Vlada Republike Hrvatske je usvojila zaključak kojim se donosi predmetni Program te da se zaduže Ministarstvo unutarnjih poslova i Hrvatska vatrogasna zajednica za izvršenje, koordiniranje, praćenje, usklađivane i usmjeravanje svih aktivnosti iz predloženog Programa, na svim razinama.

……………

Na današnjoj 150. sjednici Vlade Republike Hrvatske prihvaćeno je i Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2018. godinu, kao i Prijedlog plana protuminskog djelovanja za 2019. godinu.
 

Stranica