Održan drugi sastanak Upravljačkog odbora projekta „EU 4 BETTER CIVIL PROTECTION BOSNIA AND HERCEGOVINA - izgradnja kapaciteta i priprema BiH za Mehanizam civilne zaštite Europske unije

U Sarajevu je danas, 2. listopada, održan drugi sastanak Upravljačkog odbora (Steering Committee Meeting) projekta „EU 4 BETTER CIVIL PROTECTION BOSNIA AND HERCEGOVINA - izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije“

Foto: MUP

Na drugom sastanku Upravljačkog odbora predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH predstavili su potpisano inicijalno izvješće (Inception Report), koji sadrži sve planirane aktivnosti u okviru projekta s hodogramom događanja. Također su prezentirane provedene aktivnosti nakon održavanja prvog sastanka u srpnju ove godine, koje se odnose na održane dvije radionice iz radnog paketa 1.
Prva radionica pod nazivom "Tehnički savjeti za učinkovitu razmjenu informacija u katastrofama i uspostavu veze sa ERCC-em" na kojoj je sudjelovalo 25 sudionika iz Ministarstva sigurnosti BiH, Federalne uprave civilne zaštite BiH, Uprave za civilnu zaštitu Republike Srpske, Odjela za sigurnost Distrikta Brčko, Javne ustanove Vode srpske i Republičkog hidrometeorološkog zavoda, predstavljena su rješenja koja koristi Republika Hrvatska te su detektirana područja koja se u Bosni i Hercegovini s ciljem povećanja kvalitete razmjene pravovremenih i točnih informacija.
Na drugoj radionici "Podrška povezivanju relevantnih vlasti BiH s alatima za praćenje EU i sustavima ranog upozoravanja", djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a predstavili su značaj ranog upozoravanja, sustave za praćenje i rano upozoravanje u Republici Hrvatskoj, sustave za monitoring, mapiranje rizika, alarmiranje i komuniciranje u EU te je u razmjeni informacija sa sudionicima identificirano stanje ranog upozoravanja u BiH i načini praćenja kriznih situacija.
Ujedno je održana i pripremna radionica s ciljem definiranja obuka i vježbi pripadnika interventnih i spasilačkih postrojbi, kao i organizacije i provedbe simulacijskih terenskih vježbi. Prezentirane su i teme radionica koje se planiraju održati do kraja ove godine, a koje se odnose na izradi procjena rizika od prirodnih katastrofa.
Sastanku Upravljačkog odbora nazočili su pomoćnik ministra unutarnjih poslova RH dr. sc. Damir Trut sa suradnicima te predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva obrane, Europske unije u BiH, Asocijacije za upravljanje krizama AZUR, provedbenih partnera projekta - Ministarstva sigurnosti BiH, Federalne uprave civilne zaštite Federacije BiH, Republičke uprave za civilnu zaštitu Republike Srpske i Odjela za javnu sigurnost Distrikta Brčko.
Pomoćnik ministra dr.sc. Damir Trut izrazio je zadovoljstvo dinamikom provođenja projekta, zahvaljujući suradnji i pozitivnom interesu svih partnera, kako bi postigli konačni cilj – pristupanje Bosne i Hercegovine Mehanizmu za civilnu zaštitu.
Vrijednost dvogodišnjeg projekta  „EU 4 BETTER CIVIL PROTECTION BOSNIA AND HERCEGOVINA  - izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije“ je  1.498.800 eura, a vodi ga Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske kao voditelj Konzorcija s partnerom iz Bosne i Hercegovine - Asocijacijom za upravljanje krizama AZUR. Projekt u potpunosti financira Europska komisija, temeljem sporazuma između Ministarstva unutarnjih poslova RH i Europske komisije.


Stranica