Održan sastanak Upravljačkog odbora projekta „EU 4 BETTER CIVIL PROTECTION BOSNIA AND HERCEGOVINA - izgradnja kapaciteta i priprema BiH za Mehanizam civilne zaštite Europske unije“

U Sarajevu je 3. srpnja 2019. održan sastanak Upravljačkog odbora (Steering Committee Meeting) projekta „EU 4 BETTER CIVIL PROTECTION BOSNIA AND HERCEGOVINA - izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije“

Nastavak je to suradnje započete inicijalnim sastankom (Kick Off Meeting) održanim u travnju ove godine, također u Sarajevu. Na istom su dogovorena okvirna područja suradnje, kroz koja će Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a pružiti Bosni i Hercegovini potrebnu stručnu pomoć i ekspertizu održavanjem raznih aktivnosti koje uključuju sastanke na operativnoj razini, radionice i tečajeve na području izrade i revizije standardnih operativnih postupaka u komunikacijskom segmentu, kao i ostalih planskih dokumenata, prvenstveno u aktivnostima smanjenja rizika od katastrofa. Projekt također predviđa obuku pripadnika interventnih i spasilačkih postrojbi, kao i organizaciju i provedbu simulacijskih terenskih vježbi.

Sastanku Upravljačkog odbora nazočili su pomoćnik ministra unutarnjih poslova RH dr.sc. Damir Trut sa suradnicima te predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva obrane, Europske unije u BiH, Asocijacije za upravljanje krizama AZUR, provedbenih partnera projekta - Ministarstva sigurnosti BiH, Federalne uprave civilne zaštite Federacije BiH, Republičke uprave za civilnu zaštitu Republike Srpske i Odjela za javnu sigurnost Distrikta Brčko.

Predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a upoznali su članove Upravljačkog odbora s pet „radnih paketa“ (izgradnja kapaciteta civilne zaštite, obuka za interventne i spasilačke postrojbe, pristup smanjivanju rizika od katastrofa, vizibilitet projekta i projektno upravljanje i izvješćivanje) koji uključuju ukupno 64 aktivnosti, a koji bi u konačnici trebali pridonijeti postizanju glavnog cilja - smanjenju osjetljivosti i povećanju otpornosti na prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe na svim razinama u BiH te specifičnog cilja – imati pojačane kapacitete civilne zaštite na području prevencije, pripremljenosti i odgovora na prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe uzimajući u obzir najbolje prakse EU.

Sve planirane aktivnosti u okviru projekta s hodogramom događanja sadržane su u usvojenom izvješću (Inception Report) kojeg je prezentirao predstavnik Asocijacije za upravljanje krizama AZUR. Dr. sc. Damir Trut izrazio je zadovoljstvo ovakvom vrstom suradnje čiji je cilj jačanje cjelokupnog sustava civilne zaštite na području regije. Trut je istaknuo kako je projekt uspješno počeo s nedavno održanom prvom radionicom na kojoj je prezentirana raščlamba zakonodavstva BiH i poduzimanje potrebnih izmjena usmjerenih na pridruživanje BiH Mehanizmu civilne zaštite EU, naglašavajući kako je potrebna sinergija svih institucija uključenih u projekt uključujući i lokalnu razinu.

Vrijednost dvogodišnjeg projekta  „EU 4 BETTER CIVIL PROTECTION BOSNIA AND HERCEGOVINA  - izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije“ je  1.498.800 eura, a  vodi ga Ministarstvo unutarnjih poslova RH kao voditelj Konzorcija s partnerom iz Bosne i Hercegovine -  Asocijacijom za upravljanje krizama AZUR. Projekt u potpunosti financira Europska komisija, temeljem sporazuma između Ministarstva unutarnjih poslova RH i Europske komisije.
 


Stranica