Aktivnosti Područnog ureda civilne zaštite Rijeka u kampanji „Usvoji znanja da šteta bude manja“

Ravnateljstvo civilne zaštite nastavlja s nacionalnom kampanjom „Usvoji znanja da šteta bude manja“  koja se provodi diljem zemlje s ciljem podizanja svijesti o smanjenju rizika od katastrofa

Foto: MUP

Područni ured civilne zaštite Rijeka je danas, 24. studenog 2023., organizirao centralni događaj na trgu u Rijeci, obilježavajući kampanju "Usvoji znanja da šteta bude manja". Građani, s posebnim naglaskom na djecu i učenike, imali su priliku sudjelovati u edukativnim aktivnostima poput upoznavanja s modelima poplave, potresa, klizišta i vulkana te igre "Zemlja rizika".  
 
U sklopu događaja, predstavljen je i tehničko-taktički zbor operativnih snaga sustava civilne zaštite Primorsko-goranske županije. Svoju opremu su predstavili pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite te predstavnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Zavoda za hitnu medicinu Primorsko - goranske županije, Gradskog društva Crvenog križa Grada Rijeke i Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Rijeka. Ovo je pružilo građanima uvid u sustav civilne zaštite u RH, pravila i postupanja tijekom velikih nesreća ili katastrofa, kao i djelovanje žurnih službi u takvim situacijama.

Također, Službe civilne zaštite Pazin, Gospić i Karlovac, su se pridružile kampanji i organizirale edukativne aktivnosti u svojim gradovima. Održane su i prezentacije opreme i kapaciteta operativnih snaga pred više stotina učenika, uz podršku predstavnika sustava civilne zaštite.

Kampanja, koju je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda unutar Operativnog programa konkurentnost i kohezija, provodi se u suradnji Ravnateljstva civilne zaštite s Agencijom za odgoj i obrazovanje te ima za cilj educirati građane o važnosti smanjenja rizika od katastrofa. U okviru ove kampanje, na području Rijeke, Pazina, Gospića i Karlovca je educirano preko 700 učenika i djece osnovnih i srednjih škola s tog područja.

Kroz kampanju 'Usvoji znanja da šteta bude manja', nastoji se potaknuti građane da prepoznaju važnost pripreme i edukacije u suočavanju s nepredviđenim situacijama. Suočeni smo s izazovima koji zahtijevaju zajednički angažman, a podizanje razine svijesti ključ je u izgradnji otpornosti te edukacija o pravilnom postupanju tijekom nesreća ili katastrofa pomaže nam ne samo da zaštitimo vlastiti život, već i živote drugih. Edukacija je ključ prevencije!

 
 
 
 
 

Stranica