Razminiranje

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/DJI_0231.JPG

Republika Hrvatska se uslijed ratnih operacija tijekom Domovinskog rata suočila sa značajnim sigurnosnim problemom, zagađenošću dijela kopnenog područja minskoeksplozivnim sredstvima i neeksplodiranim ubojnim sredstvima (MES i NUS).

Dalekosežne posljedice sigurnosne ugroženosti stanovništva, kao i nemogućnost korištenja minski sumnjivog zemljišta snažno utječu već dugi niz godina na razvoj onih područja koja su bila zahvaćena ratnim događanjima, a time i na razvoj društva u cjelini.
Kako bi Republika Hrvatska sustavno, temeljito, kvalitetno i učinkovito pristupila rješavanju problema minske zagađenosti, 1996. godine donesen je Zakon o razminiranju, kao prvi propis koji normira ukupnost rješenja minskog problema, dok je od 21. listopada 2015. godine na snazi Zakon protuminskom djelovanju.

Sukladno navedenom Zakonu te izmjenama istog razminiranje je skup radnji i postupaka kojima pirotehničari ovlaštenih pravnih osoba i/ili obrtnika na radilištu pretražuju, pronalaze, obilježavaju, onesposobljavaju i uništavaju minsko-eksplozivna sredstva (MES), neeksplodirana ubojna sredstva (NUS) i njihove dijelove.
Za razminiranje perspektivnih vojnih lokacija i/ili građevina nadležno je Ministarstvo obrane,  a razminiranje neperspektivnih vojnih lokacija i/ili građevina organizira Ministarstvo unutarnjih poslova sukladno odredbama Zakona o protuminskom djelovanju i propisa donesenih na temelju njega.

Vlada Republike Hrvatske donosi Plan protuminskog djelovanja za jednogodišnje razdoblje, koji između ostalog sadrži podatke o područjima i/ili građevinama za koje Ministarstvo unutarnjih poslova izrađuje idejne planove razminiranja i izvedbene planove tehničkog izvida za sljedeće jednogodišnje razdoblje.

Republika Hrvatska je u prosincu 1997. godine potpisala „Ottawsku konvenciju“ - Konvenciju o zabrani uporabe, proizvodnje, uvoza, izvoza i skladištenja protupješačkih mina koju je ratificirao Hrvatski sabor 24. travnja 1998. godine. Time je Republika Hrvatska u međunarodnoj borbi protiv protupješačkih mina, zajedno s ostalim zemljama potpisnicima, preuzela odgovornost provođenja svih obveza iz Konvencije.  Zajedno sa svim ostalim poduzetim aktivnostima pokazala je osviještenost o zastrašujućim posljedicama miniranja i potvrdila svoju namjeru rješavanja minskog problema kroz razvoj protuminskog djelovanja.
 
HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE
Većeslava Holjevca 20c, 10 000 Zagreb
Telefon: (+385) 1 3031 238, 01 3031 239
e-mail: hcr@civilna-zastita.hr