Minska situacija u RH

Minski sumnjiva površina (MSP) na prostoru Republike Hrvatske iznosi 317,7 četvornih kilometara, kao rezultat aktivnosti humanitarnog razminiranja i općih izvida.

Minski sumnjivi prostor obuhvaća 8 županija 54 grada i općina, koji su zagađeni minama i neeksplodiranim ubojnim sredstvima.

Pretpostavlja se da je MSP zagađen s cca 29.500 mina. Minsko sumnjivi prostor zagađen je i velikim brojem neeksplodiranih ubojnih sredstava, posebno u područjima intenzivnih borbenih djelovanja tijekom Domovinskog rata.

Cjelokupni MSP na teritoriju Republike Hrvatske obilježen je s više od  11.748 oznaka upozorenja na minsku opasnost.
 

Zahtjev za uvid u miniranost može se postaviti putem pošte na adresu:  Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Nehajska 5, 10 000 Zagreb, Tel: 01 3788 599 

Zahtjev za uvid u miniranost može se postaviti putem elektroničke pošte hcr@mup.hr