Operativne snage civilne zaštite za zaštitu kulturne baštine - CPforHEritage

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/TA forC2.jpg
Naziv projekta: „Operativne snage civilne zaštite za zaštitu kulturne baštine“, eng. Operational forces of Civil Protection for the protection of Cultural Heritage (CPforHEritage) 
Izvor financiranja: Mehanizam Unije za civilnu zaštitu, Technical Assistance for Disaster Risk Management (“Track 1”)
Korisnik: Ministarstvo unutarnjih poslova - Ravnateljstvo civilne zaštite
Ukupna vrijednost projekta: 378.646,27 EUR
Omjer sufinanciranja: 95%
Bespovratna sredstva: 359.713,96 EUR
Razdoblje provedbe: 01.01.2024. - 28.02.2025.
Projektne aktivnosti:
  • prikupljanje najboljih praksi međusektorskog djelovanja na terenu u izvanrednim situacijama od eksperta iz Europske unije, a kroz studijska istraživanja
  • provođenje edukacijskog modula (predavanja/radionice) za 30 sudionika operativnih snaga civilne zaštite i 10 sudionika iz Ministarstva kulture i medija s fokusom na materijalnu i nematerijalnu baštinu - zaštita, procjena šteta, evakuacija
  • pokazna vježba sa sudionicima civilne zaštite i sektora kulture na temu evakuacije kulturne baštine u potresu
  • izrada „Smjernica za Standardni operativni postupak“ za definiranje procedura u katastrofama
  • izrada „Plana aktivnosti jačanja kapaciteta i međuresorne suradnje za period 2025.-2027.“ kao rezultat svih navedenih aktivnosti, a pružiti će pregled potrebnih aktivnosti za jačanje kapaciteta oba sektora
  • podizanje svijesti o zaštiti kulturne baštine
  • završna konferencija čiji će gosti predavači, kroz analizu provedenih aktivnosti, dati konačne zaključke i preporuke  
Opis projekta:

Cilj projekta je unaprijediti postojeće kompetencije operativnih snaga civilne zaštite u suradnji sa sektorom kulture, za zaštitu kulturne baštine u izvanrednim situacijama.

Svrha projekta je jačanje međuresorne suradnje, podizanje svijesti o važnosti teme zaštite kulturne baštine i rukovanja istom u izvanrednim situacijama, s tendencijom razvoja okvira za daljnju edukaciju i osposobljavanje operativnih snaga civilne zaštite (jačanje kapaciteta za odgovor). 

Očekivani rezultat je sveobuhvatno razumijevanje načela i praksi u zaštiti kulturne baštine za vrijeme izvanrednih situacija.