Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Arhiva dokumenata Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (do 31. prosinca 2018.):


Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu možete preuzeti ovdje u PDF i CSV(strojno čitljivom) formatu.
  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu možete preuzeti ovdje u PDF i CSV(strojno čitljivom) formatu.
  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu u PDF formatu možete preuzeti ovdje.