Pozivi za žurnu pomoć

  • 112 - jedinstveni broj za hitne službe koji se koristi u Republici Hrvatskoj
  • 192 - policija
  • 193 - vatrogasci
  • 194 - hitna pomoć
  • 195 - traganje i spašavanje na moru
  • 1987 - pomoć na cestama