IP zaštita

Stupnjevi mehaničke zaštite (IP kod) definirani su normom HRN EN 60529, a dodatni uvjeti za rotacione strojeve su definirani u normi HRN EN 60034-5. Stupanj IP-zaštite označava se dvoznamenkastim brojem (npr. IP 65), gdje prva znamenka određuje stupanj zaštite od krutih mehaničkih tijela, prašine, odnosno od dodira osoba s opasnim dijelovima (dijelovi u vrtnji ili dijelovi pod naponom), dok druga određuje stupanj zaštite od štetnog djelovanja vode i/ili tekućine. U slijedećoj tablici prikazani su stupnjevi i kratki opis zaštite:

Prva karakteristična znamenka
0 – nema zaštite
1 – zaštita šake ili upada tijela promjera >50mm
2 – zaštita prsta ili upada tijela promjera >12,5mm
3 – zaštita od upada tijela promjera >2,5mm
4 – zaštita od upada tijela promjera >1mm
5 – zaštita od prašine
6 – potpuna zaštita od prašine

Druga karakteristična znamenka
0 – nema zaštite
1 – zaštita od kapajuće vode
2 – zaštita od kapajuće vode pod kutem 15°
3 – zaštita od prskanja pod kutem +/- 60°
4 – zaštita od prskanja iz svih smjerova
5 – zaštita od mlaza
6 – zaštita od jakog mlaza
7 – zaštita od privremenog uranjanja
8 – zaštita od trajnog uranjanja

ExLAB je opremljen za ispitivanje IP-stupnjeva 1-6 za prvu znamenku i 3-8 za drugu znamenku. Za zaštitu od trajnog uranjaja, stupanj IP X8, ispitivanje se provodi u zatvorenom spremniku uz tlak do 20 bara, što odgovara dubini uranjanja od 200 m.

ip_komora

Komora za ispitivanje zaštite kućišta od prodora prašine (IP komora – EN 60529):

– Unutrašnje dimenzije: 100×150×250 cm

– Masa ispitnog uzorka: do 3000 kg