STRATEŠKI I PLANSKI DOKUMENTI

 

STRATEGIJE

 • DRŽAVNI PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

  • Odluka o donošenju Državnog plana djelovanja civilne zaštite (NN 107/23)

 • STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA OD KATASTROFA DO 2030. GODINE​

  • Odluka o donošenju Strategije upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. godine i Akcijskog plana upravljanja rizicima od katastrofa za razdoblje do 2024. godine (NN 122/22)

 • Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske do 2026. godine (NN 21/23)

 • Strategija radiološke i nuklearne sigurnosti za razdoblje 2017. - 2025. godine (NN 65/17)

  • Odluka o donošenju Strategije radiološke i nuklearne sigurnosti za razdoblje 2017. - 2025. godine (NN 65/17)

 • Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (NN 125/14)

  • Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine) (PDF)

  • Odluka o donošenju Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (NN 100/18)

  • Izmjene i dopune Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i iskorištenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine) (PDF)

  • Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (NN 156/22)

 • Nacionalna strategija zaštite od požara za razdoblje od 2013. do 2022. godine (NN 68/13)

 

PLANOVIPROCJENE