Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i nacrtu prijedloga Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva

Otvoreno 17.02.2016. (e-Savjetovanje 18.02.2016.)

Zatvoreno 06.05.2016 (e-Savjetovanje 01.04.2016.)

Strateška studija utjecaja na okoliš Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (u daljnjem tekstu: Strateška studija) i Nacrt prijedloga Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (u daljnjem tekstu: Nacrt prijedloga programa), stavljaju se na javnu raspravu uključujući javni uvid i javno izlaganje.
Javnu raspravu koordinira i provodi Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Frankopanska 11, Zagreb.

Javni uvid i javna rasprava iz točke I. održat će se od 17. veljače do 18. ožujka 2016. godine. Tijekom trajanja javnog uvida i javne rasprave, javnosti će biti omogućen javni uvid u Stratešku studiju, Ne-tehnički sažetak Strateške studije i Nacrt prijedloga Programa na sljedećim mjestima:
-    u Zagrebu u prostorijama Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, Frankopanska 11, radnim danom od 10:00 do 13:00 sati;
-    u Dvoru u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, radnim danom od 10,00 do14,00 sati;
-    u Gradu Kaštela u prostorijama Grada Kaštela, Kaštel Sućurac, Ul. Braće Radić br.1. radnim danom od 9,00 do13,00 sati;
-    u Kutini u prostorijama Gradske uprave Grada Kutine, Trg Kralja Tomislava 12, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati;
-    u Kršanu u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, radnim danom od 10,00 do 14 sati.
Obavijest o održavanju javne rasprave, Strateška studija, Ne-tehnički sažetak strateške studije i Nacrt prijedloga Programa, bit će s početkom javne rasprave dostupni javnosti i na internetskim stranicama Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (http://cms.dzrns.hr/propisi_i_dokumenti/spuo).

Javna izlaganja iz točke I. održat će se:
-    dana 23. veljače 2016. godine u prostorijama Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER), Unska 3, u Sivoj vijećnici (zgrada D, dvorana u prizemlju), s početkom u 10:00 sati te
-    dana 3. i 4.  ožujka 2016. godine u kino dvorani Narodnog sveučilišta Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 9,  u 16 sati 3. ožujka, odnosno u 11 sati 4. ožujka 2016. godine.
Na javnim izlaganjima bit će prisutni predstavnici Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, predstavnici ovlaštenika Ekonerg d.o.o. Zagreb koji je izradio Stratešku studiju te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se predati putem e-savjetovanja, upisati u knjige primjedbi koje će biti izložene uz dokumentaciju na mjestima javnog uvida, ili se mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Frankopanska 11, Zagreb, s naznakom „Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i Nactu prijedloga Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva“ ili elektroničkom poštom na adresu dzrns@dzrns.hr, zaključno s posljednjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko pisani, neće se uzeti u obzir.

Javno savjetovanje je produženo do 06.05.2016.

Savjetovanje je otvoreno na stranicama e-Savjetovanja.

Nacrt Strateške studije i nacrt Nacionalnog programa, kao i svi prateći dokumenti, nalaze se ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju se nalazi ovdje.

Na prijedlog Strateške studije i Nacionalnog programa nije pristigao niti jedan komentar kroz sustav e-Savjetovanja.

Pristigli su komentari drugim oblicima savjetovanja - javna izlaganja u Zagrebu i Dvoru, knjige primjedbi dostupne javnosti u Zagrebu, Dvoru, gradu Kaštela, Kutini i općini Kršan, komentari zaprimljeni poštom te komentari zaprimljeni e-poštom.

Izvješće o ostalim oblicima savjetovanja nalazi se ovdje.

Odgovori na sve zaprimljene primjedbe i komentare nalaze se ovdje.

Izvještaj s javnog izlaganja u Zagrebu nalazi se ovdje, a s javnog izlaganja u Dvoru ovdje.

Izvješće o provedenom komunikacijskom planu je zbog veličine podjeljeno u pet dijelova: 1. dio2. dio, 3. dio4. dio5. dio.