Započeo Festival vještina za život u sklopu 11. Smotre izviđača Hrvatske

U Lovincu je danas započeo Festival vještina za život koji se održava u sklopu 11. Smotre izviđača Hrvatske od 29. srpnja do 1. kolovoza

Foto: MUP

Prvi dan Festivala – Tehnikamp posvećen je tehničkoj kulturi i aktivnostima iz područja tehničke kulture kao što su astronomija, modelarstvo, raketarstvo, kajak i kanu, radioamaterizam, fotografija i video, a koje su otvorene za javnost u suradnji s Hrvatskom zajednicom tehničke kulture i brojnim nacionalnim savezima tehničke kulture.

Ravnateljstvo civilne zaštite je na Tehnikampu predstavilo opremu koju Državna intervencijska postrojba civilne zaštite koristi pri odgovoru na katastrofe. Postavljena je baza operacija (kamp) gdje će tijekom cijelog dana djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite demonstrirati rad s robotom, rad stanice za dekontaminaciju i pripadajuće opreme, učiti djecu kako se izrađuje zečji nasip, prikazati im rad zapovjedno-komunikacijskog vozila i drona, a imaju i priliku upoznati se s važnošću potražnih pasa i naučiti kako je suradnja psa i čovjeka neopisivo važna kada se govori o spašavanju ljudskih života.

Osim s opremom koja se koristi pri traganju i spašavanju, izložena je i oprema za razminiranje, mape minski sumnjivih područja te se tijekom dana održavaju edukacije o minskoj opasnosti i sustavu civilne zaštite. Zainteresirani posjetitelji mogu se upoznati s edukativnim modelima katastrofa i naučiti nešto više o poplavama, potresima, krškom krajoliku, eroziji i vulkanima.

Podsjetimo, sutra se održava dan posvećen civilnoj zaštiti na kojem će se održati velika pokazna vježba traganja i spašavanja u ruševinama u suradnji s operativnim snagama sustava civilne zaštite. Europski dan bit će 31. srpnja, a Dan za klimu 1. kolovoza. Točan raspored radionica dostupan je na vjestinezazivot.hr gdje su moguće i prijave.

Organizatori kampanje i Festivala su Savez izviđača Hrvatske, Ravnateljstvo civilne zaštite, Hrvatski Crveni križ, Hrvatska gorska služba spašavanja i Hrvatska zajednica tehničke kulture uz podršku brojnih partnera, pokrovitelja i sponzora.
 Stranica