Ravnateljstvo civilne zaštite na Festivalu vještina za život održalo pokaznu vježbu traganja i spašavanja

U sklopu Festivala vještina za život, 30. srpnja održan je Dan civilne zaštite i operativnih snaga na kojem je održana velika pokazna vježba civilne zaštite na temu traganja i spašavanja u ruševinama

Foto: MUP

Vježba je održana u suradnji s operativnim snagama sustava civilne zaštite, a kako bi se prikazala spremnost i sposobnost sustava civilne zaštite u različitim situacijama.

Na vježbi su sudjelovali pripadnici Državne intervencijske postrojbe Ravnateljstva civilne zaštite, Hrvatske gorske službe spašavanja, Hrvatskog Crvenog križa, Saveza izviđača Hrvatske, Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije, Javne vatrogasne postrojbe Gospić, DVD-a Velebit Lovinac, Policijske uprave Ličko – senjske, Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije i Komunalnog poduzeća Lovinac.

Tema vježbe je spašavanje, evakuacija i zbrinjavanje ugroženih osoba i materijalnih dobara iz potresom ugroženog područja. Prezentirano je traganje za unesrećenim osobama nakon potresa, potraga s potražnim psom u objektu, zbrinjavanje unesrećenih osoba, osiguranje pogođenog područja, podizanje šatora i mjesta za prihvat i sklanjanje stanovništva te procjena stanja i osiguravanje građevina od urušavanja.

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite je prezentirala aktivnosti u operacijama urbanog traganja i spašavanja, koordinaciju s operativnim snagama sustava civilne zaštite na području Ličko-senjske županije te specijaliziranu opremu za spašavanje iz ruševina i tehničku potporu za ostvarivanje samodostatnosti.

Vježbom je prikazana međusobna suradnja svih sudionika sustava civilne zaštite u pružanju pomoći i spašavanju ugroženog stanovništva i materijalnih dobara u slučaju potresa.

Također, povodom održavanja Dana civilne zaštite na Festivalu vještina za život održane su mnogobrojne zanimljive radionice u koje su se svi zainteresirani građani, djeca i mladi mogli uključiti, a kako bi uvidjeli važnost sustava civilne zaštite i možda u budućnosti postali novi volonteri, gorski spašavatelji, i u konačnici budući pripadnici civilne zaštite.

Ova edukativna nacionalna kampanja Vještine za život će se nastaviti provoditi, organizirat će se nove slične aktivnosti za mlade, u suradnji i sa Savezom izviđača i svim drugim sastavnicama sustava kako bi im se pokušao dati „putokaz za bolji svijet“.

Festival vještina za život se održava u sklopu 11. Smotre izviđača Hrvatske od 29. srpnja do 1. kolovoza u organizaciji Saveza izviđača Hrvatske, Ravnateljstva civilne zaštite, Hrvatskog Crvenog križ, Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatske zajednice tehničke kulture uz podršku brojnih partnera, pokrovitelja i sponzora.Stranica