Započela implementacija projekta „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“

Održan sastanak s predstavnicima Agencije za odgoj i obrazovanje

Pomoćnik ministra unutarnjih poslova dr. sc. Damir Trut sa suradnicima održao je 20. kolovoza sastanak s ravnateljicom Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravkom Brezak Stamać, s ciljem definiranja operativne suradnje Ravnateljstva civilne zaštite i Agencije u provedbi projekta „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“.

Riječ je o projektu iz strukturnih fondova Europske unije kojeg je korisnik Ministarstvo unutarnjih poslova, vrijednim 14.506.976,36 kuna, od čega Europska unija sufinancira 12.330.930 kuna bespovratnih sredstava. Cilj projekta je  podizanje svijesti o smanjenju rizika od katastrofa, osobito djece i mladih, kroz mnogobrojne edukativne aktivnosti u kojima će Agencija za odgoj i obrazovanje kao partner projekta pružiti savjetodavnu i stručnu pomoć, posebno pri izradi edukativnih materijala, priručnika za učitelje i profesore te brošura za učenike.

Projektom je predviđena i nabava edukacijskog  vozila - simulatora potresa i  edukacijskih modela simulacije katastrofa koji će se koristiti  tijekom provedbe edukativnih aktivnosti jačanja svijesti učitelja i  učenika osnovnih škola, kao dodatni doprinos podizanju sveukupne sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj te jačanja otpornosti zajednice na katastrofe.
 
 
 
 
 

Stranica