Zamjenik ministra za izvanredne situacije NR Kine Fu Jianhao obišao Ravnateljstvo civilne zaštite

U sklopu posjeta Zagrebu, zamjenik ministra za izvanredne situacije NR Kine Fu Jianhao je jučer, 20. svibnja, sa svojim izaslanstvom posjetio i Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a gdje ih je dočekao pomoćnik ministra dr. sc. Damir Trut sa suradnicima.

Foto: MUP
 
U sklopu posjeta Zagrebu, zamjenik ministra za izvanredne situacije NR Kine Fu Jianhao je jučer, 20. svibnja, sa svojim izaslanstvom posjetio i Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a gdje ih je dočekao pomoćnik ministra dr. sc. Damir Trut sa suradnicima. U uvodnom obraćanju pomoćnik Trut poželio je dobrodošlicu kineskoj delegaciji te iskazao nadu u početak dobre i dugotrajne suradnje. Upoznao ih je s novoustrojenim Ravnateljstvom civilne zaštite u kojeg su od 1. siječnja ove godine integrirani Ured za razminiranje Vlade Republike Hrvatske, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Državni zavod za nuklearnu i radiološku sigurnost, Agencija za eksplozivne atmosfere i Hrvatski centar za razminiranje, jačajući na taj način otpornost, sustav prevencije i odgovora na katastrofe. Pomoćnik Trut osvrnuo se na dugu povijest postojanja, kako civilne zaštite koja djeluje od 30-ih godina prošlog stoljeća, zatim vatrogastva dužeg od 100-tinu godina te već više od 50 godina postojanja Hrvatske gorske službe spašavanja. „U Ravnateljstvo civilne zaštite sublimirana je tradicija, iskustvo, znanje i sposobnost“ rekao je Trut te istaknuo „kako smo novi u ovoj organizaciji, ali u tradiciji vrlo iskusni“.
Načelnik Sektora za pripravnost i koordinaciju Igor Milić gostima je prezentirao sustav civilne zaštite u RH te naglasio kako djelujemo u duhu europske civilne zaštite i slijedimo Stratešku Agendu EU, u dijelu koji se odnosi na zaštitu građana i sloboda povećanjem otpornosti i jačanjem odgovora na katastrofe. U tom smislu okrenuti smo projektima iz fondova europskih strukturnih i investicijskih fondova koji jačaju kapacitete civilne zaštite. Predstavio je djelovanje Mehanizma Unije za civilnu zaštitu te pojasnio traženje pomoći u hitnim situacijama u slučaju bilo koje katastrofe, kao nadopune kapaciteta za odgovor u pogođenoj zemlji. Također je istaknuto kako je važan element Mehanizma jačanje kolektivnih sposobnosti prevencije katastrofa te pripremanja za katastrofe i odgovora na njih kroz nove rescEU kapacitete za odgovor, koji se uspostavljaju kako bi se pružila pomoć u situacijama u kojima ukupni postojeći kapaciteti na nacionalnoj razini i oni kapaciteti koje su države članice prijavile u Europske udružene kapacitete za civilnu zaštitu (ECPP) nisu u mogućnosti osigurati učinkovit odgovor u različitim vrstama katastrofa. Republika Hrvatska je aktivno uključena u ovu aktivnost dajući doprinos svojim kapacitetima za gašenje požara iz zraka. Vezano uz program predsjedanja Vijećem Europske Unije istaknuto je kako će Hrvatska na području civilne zaštite nastaviti promicanje aktivnosti civilne zaštite, posebno na području prevencije katastrofa.
Načelnik Sektora 112 Davor Spevec kolegama iz Kine prezentirao je sustav 112 u Republici Hrvatskoj, pojašnjavajući kako se besplatnim pozivom na broj 112 u bilo kojoj državi članici Europske unije može zatražiti pomoć hitnih službi - policije, vatrogasaca, hitne medicinske službe. Osim hitnih službi, Sustav 112, u hitnim situacijama, prema potrebi obavještava i druge nadležne sudionike civilne zaštite (tijela države uprave i jedinica lokalne i područne-regionalne samouprave), operativne snage u sustavu civilne zaštite (kao što su Hrvatska gorska služba spašavanja, Hrvatski Crveni križ, ronioci, lovci i dr.) te dodatne snage od važnosti za sustav civilne zaštite.
Kineskoj delegaciji predstavljene su i žurne službe iz sustava civilne zaštite – vatrogastvo, Hrvatski Crveni križ i HGSS. Posebno zanimanje gosti su iskazali za tematiku šumskih požara i aktiviranja žurnih službi unutar sustava 112. Predstavljen im je sustav vatrogastva u Republici Hrvatskoj s naglaskom na aktivnosti gašenja požara otvorenog prostora, s posebnim osvrtom na otežano gašenje požara u minski sumnjivim područjima. Također im je pojašnjen način traženja i pružanja međunarodne pomoći u slučajevima kad nacionalni kapaciteti nisu dostatni. Predstavljajući aktivnosti sustava civilne zaštite, istaknuto je kako je poseban naglasak stavljen na edukaciju od vrtićke dobi te naglašena uloga volontera kao nezaobilazne snage sustava civilne zaštite.
Pri kraju sastanka otvoren je prostor za moguću daljnju suradnju u području sustava civilne zaštite, kroz razminiranje, razmjenu iskustava u području prevencije i odgovora na poplave, požare i potrese. Fu Jianhua je izrazio interes za suradnju s Hrvatskom u ovom području, predložio potpisivanje odgovarajućeg Memoranduma o razumijevanju kojim bi se formalizirala suradnja Hrvatske i Kine.
Zamjenik ministra za izvanredne situacije NR Kine Fu Jianhuo zahvalio je domaćinu na predstavljanju sustava te izrazio zadovoljstvo posjetom.  Na kraju je kineska delegacija obišla Županijski centar 112 Zagreb i Operativni centar civilne zaštite.
 

Stranica