Vrlo jako nevrijeme zahvatilo kontinentalnu Hrvatsku

Molimo građane da obrate veću pozornost na situaciju oko sebe i kuda se kreću odnosno gdje parkiraju vozila, s obzirom na oštećenja stabala i zgrada zbog čega postoji mogućnost daljnjeg lomljenja pojedinih grana stabala te otpadanja dijelova krovišta, žbuke odlomljenih dijelova sa zgrada i drugih objekata i sl.

Foto: MUP

POSLJEDICE OLUJNOG NEVREMENA - prema informacijama 20.7.2023., 17:00 sati

Županijski centri 112 su do danas, 20. srpnja do 17 sati zaprimili više od 8000 poziva koji su se odnosili na nevrijeme i posljedice nevremena. Zabilježeno je ukupno preko 3 tisuće intervencija.

Prema trenutno dostupnim informacijama od posljedica nevremena ozlijeđeno je više od 100 osoba, dok su nažalost od posljedica nevremena smrtno stradale 3 osobe, a prilikom obavljanja intervencije, prirodnom smrću preminuo je jedan vatrogasac.

Štete se još utvrđuju, a prema prvim procjenama oštećeno je više od 2000 objekata (stambenih, gospodarskih i dr.) te veći broj vozila. Velike štete ima i na poljoprivrednim površinama te prometnoj infrastrukturi.

Aktivirani su Stožeri civilne zaštite Brodsko-posavske županije i Vukovarsko-srijemske županije, Grada Zagreba te gradova: Sveta Nedjelja, Samobor, Velika Gorica, Dugo Selo, Ivanić Grad, Vrbovec, Zaprešić, te općina: Brckovljani i Brdovec. Članovi ostalih stožera civilne zaštite jedinica lokalne samouprave koja su zahvaćena nevremenom također su angažirani u otklanjanju posljedica nevremena.

U otklanjanju posljedica nevremena angažirane su sve raspoložive snage žurnih službi (vatrogasci, policija i hitna medicinska pomoć), komunalnih službi i HEP-a, pripadnici HGSS-a, HCK-a, 238 pripadnika civilne zaštite, a i građani su se samoorganizirali i pomogli u raščišćavanju i uklanjanju granja i raznih predmeta s prometnica i sl. U Brodsko-posavskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji danas tijekom dana angažirano je ukupno 120 pripadnika Hrvatske vojske.

Na otklanjanju kvarova na elektroenergetskoj mreži djelatnici HEP-a rade na području Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke, Vukovarsko-srijemske i Zagrebačke županije te grada Zagreba.

Na području Međimurske, Varaždinske, Virovitičko-podravske, Primorsko-goranske i Istarske županije stanje je u potpunosti normalizirano, dok se u ostalim županijama i gradu Zagrebu i dalje radi na sanaciji i procjeni šteta.

 

POSLJEDICE OLUJNOG NEVREMENA - prema informacijama 20.7.2023., 08:00 sati

Olujno nevrijeme u srijedu 19. srpnja 2023., većim ili manjim intenzitetom, zahvatilo je ukupno 14 županija i Grad Zagreb.

Naglo je zahvatilo prvenstveno županije koje graniče s Republikom Slovenijom (Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Krapinsko-zagorsku, Varaždinsku, Karlovačku), a zatim se proširilo i na područje Međimurske, Sisačko-moslavačke, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije te se nastavilo kretati prema županijama na istoku zemlje i to Požeško-slavonskoj, Virovitičko-podravskoj, Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Sinoć u večernjim satima ne tako jako nevrijeme zahvatilo je i područje Istarske i Primorsko-goranske županije.

Županijski centri 112 su tijekom jučerašnjeg dana zaprimili više od 4500 namjenskih poziva, od kojih se većina (cca 80%) odnosi na nevrijeme i posljedice nevremena.

Prema trenutno dostupnim informacijama od posljedica nevremena ozlijeđeno je više od 60 osoba, dok su nažalost od posljedica nevremena smrtno stradale 3 osobe, od čega dvije na području Grada Zagreba, jedna na području Brodsko-posavske županije. Nažalost, prilikom obavljanja intervencije, prirodnom smrću preminuo je jedan vatrogasac na području Vukovarsko-srijemske županije.

Oštećeno je više od 2000 objekata (stambenih, gospodarskih i dr.) te veći broj vozila.  Nastale štete se nastavljaju utvrđivati.

Aktivirani su Stožeri civilne zaštite Brodsko-posavske županije, Grada Zagreba, gradova: Sveta Nedjelja, Samobor, Velika Gorica, Dugo Selo, Ivanić Grad, Vrbovec, Zaprešić, te općina: Brckovljani i Brdovec.
Članovi ostalih stožera civilne zaštite jedinica lokalne samouprave koja su zahvaćena nevremenom također su angažirani u otklanjanju posljedica nevremena.

U otklanjanju posljedica nevremena angažirane su sve raspoložive snage žurnih službi (vatrogasci, policija i hitna medicinske pomoći) pripadnici civilne zaštite i komunalnih službi, a i građani su se samoorganizirali i pomogli u raščišćavanju i uklanjanju granja i raznih predmeta s prometnica i sl.

GRAD ZAGREB

Prema dosad prikupljenim podacima na području Grada Zagreba u nevremenu su smrtno stradale 2 osobe, više desetaka osoba je zatražilo liječničku pomoć. Od značajnijih objekata oštećene su 2 škole, 2 doma zdravlja, 5 klinika i bolnica. Sve nadležne službe i dalje rade na sanaciji štete. Mobilizirano je 100 pripadnika civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Prema dosad prikupljenim podacima na području Zagrebačke županije u nevremenu su ozlijeđene 2 osobe. Oštećeno je oko 900 objekata.
Aktivirani su Stožeri civilne zaštite gradova Sveta Nedjelja, Samobor, Velika Gorica, Dugo Selo, Ivanić Grad, Vrbovec i Zaprešić te općina Brckovljani i Brdovec.
Na području Zagrebačke županije zabilježeni su i prekidi u opskrbi električnom energijom.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Prema dosad prikupljenim podacima na području Brodsko-posavske županije u nevremenu je smrtno stradala 1 osoba, više od 10 osoba je ozlijeđeno. Oštećeno je preko 300 krovova, srušeno više stotina stabala te oštećeno više desetaka vozila na području cijele županije. Zbog oštećenja elektroenergetske mreže zabilježeno je desetak kvarova na dalekovodima te više stotina kvarova na niskom naponu. Sve žurne i komunalne službe angažirane su na saniranju štete.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Prema dosad prikupljenim podacima na području Požeško-slavonske županije (posebice područje Lipika, Pakraca i Požege) oštećeno je oko 250 objekata (od čega je 50 objekata teže oštećeno). Kao posljedica nevremena ozlijeđeno je 10 osoba. Pri padu stabla na vozilo oštećeno je i 1 vozilo.
Na području Požeško-slavonske županije zabilježeni su i prekidi u opskrbi električnom energijom, kao i otežano odvijanje cestovnog prometa državnim i županijskim cestama zbog srušenih stabala.
Dio članova lokalnog Stožera CZ gradova Lipik, Pakrac i Pleternica angažirani su na području koje je zahvatilo nevrijeme.

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Prema dosad prikupljenim podacima na području Karlovačke županije oštećeno je oko 350 objekata (100 objekata u gradu Karlovcu, 50 objekata u općini Žakanje te 200 objekata u općini Ribnik). Na području grada Karlovca bilo je oko 70 tehničkih intervencija vatrogasaca.
Dio članova  lokalnog Stožera CZ općina Žakanje i Ribnik angažirani su na području koje je zahvatilo nevrijeme.

SISAČKO-MOSLAVAČKA  ŽUPANIJA

Prema dosad prikupljenim podacima na području Sisačko-moslavačke županije oštećeno je preko 100 krovišta na kućama te 2 krovišta na školama u Kutini i Donjoj Gračenici.
Zaprimljene su i dvije dojave o srušenim dalekovodima. Na području Elektre Križ (Kutina, Novska, Popovača) bez napajanja je više od 14 200 korisnika.
Kao posljedica nevremena bilo je više od 200 zahtjeva za tehničkim intervencijama vatrogasnih postrojbi.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ukupno je 16 gradova i općina Vukovarsko-srijemske županije pogođeno nevremenom.
Jedan vatrogasac iz DVD Tovarnik preminuo je prilikom intervencije u Tovarniku, prirodnom smrću. Ukupno je 30 osoba zatražilo liječničku pomoć, a 4 je hospitalizirano.
Srušen je 1 zvonik crkve te je vjetar raskrio krov na 3 škole.
Bilo je prekida u opskrbi električnom energijom (oko 20 000 korisnika bez struje) zbog čega su i dalje angažirani djelatnici HEP-a koji rade na otklanjanju kvarova. Zbog nestanka električne energije, otežana je opskrba vodom u naseljima: Tovarnik, Ilaća, Banovci, Nijemci, Đeletovci, Lipovac, Apševci, Podgrađe, Gunja, Vrbanja, Drenovci.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Prema dosad prikupljenim podacima na području Krapinsko-zagorske županije oštećeno je ukupno 21 krovište raznih objekata (općina Hum na Sutli – 13, općina Kraljevec na Sutli – 6, grad Donja Stubica – 2).
Na području cijele županije bilo je oko 30 tehničkih intervencija uklanjanja stabala.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Prema dosad prikupljenim podacima na području Osječko-baranjske županije (područje grada Đakova, te općina Strizivojna i Trnava) zabilježeno je 5 oštećenja krovova objekata.
Na području Osječko-baranjske županije zabilježeni su i prekidi u opskrbi električnom energijom, kao i otežano odvijanje prometa zbog srušenih stabala. Ukupno je bez opskrbe električnom energijom na području Osječko-baranjske županije bilo 6605 korisnika. Djeatnici HEP-a su na terenu te još uvijek otklanjaju kvarove.

MEĐIMURSKA  ŽUPANIJA

Prema dosad prikupljenim podacima od predstavnika lokalne uprave i samouprave na području Međimurske županije zabilježena je šteta na krovovima na 3 obiteljske kuće. 
Kao posljedica nevremena bilo je više od 10 tehničkih intervencija vatrogasnih postrojbi koje su se odnosile na uklanjanje porušenih stabala na prometnice te intervencija djelatnika HEP-a zbog kvara na trafostanici Železna Gora – 99 potrošača bez opskrbe električnom energijom.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

Prema dosad prikupljenim podacima na području Bjelovarsko-bilogorske županije (posebice gradovi Garešnica i Čazma) oštećeno je nekoliko (4) starijih objekata, čija su oštećenja sanirana tehničkim intervencijama vatrogasaca kojih je na području županije bilo oko 30.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Na području Virovitičko-podravske županije nisu zabilježene veće štete tijekom nevremena koje je 19. srpnja 2023. godine zahvatilo područje kontinentalne Hrvatske.
ŽC 112 Virovitica je zaprimio 2 poziva koja su se odnosila na navedeno nevrijeme s informacijom o srušenom stablu na prometnicu i malom oštećenju krova 1 stambenog objekta.

ISTARSKA ŽUPANIJA

Prema dosad prikupljenim podacima ozlijeđena je 1 osoba pri padu stabla na šator u Vrsaru te su oštećena 3 motorna vozila pri padu stabla.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Prema dosad prikupljenim podacima pri padu stabala oštećena su 2 motorna vozila.

VARAŽDINSKA  ŽUPANIJA

Na području Varaždinske županije nisu zabilježene veće materijalne štete tijekom nevremena koje je 19. srpnja 2023. godine zahvatilo područje kontinentalne Hrvatske.
Bilo je prekida u opskrbi električnom energijom te 15 tehničkih intervencija vatrogasnih postrojbi koje su se odnosile na uklanjanje porušenih stabala na prometnice.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Prema dosad prikupljenim podacima od lokalnih Stožera CZ na području Koprivničko – križevačke županije nema informacija o štetama na usjevima niti na stambenim i gospodarskim objektima.

 

DOPUNA - 19. 7.2023., 19:30 SATI

Požeško-slavonska županija

Oko 17 sati na području Požege, Pakraca i Lipika došlo je do nevremena praćenog jakom kišom i jakim vjetrom tijekom kojeg je bilo srušenih stabala na prometnice i vozila te štete na krovovima stambenih objekata, a prilikom čega je ozlijeđeno nekoliko osoba. Županijski centar 112 Požega zaprimio je preko 400 poziva do 18,30 sati. Na području grada Lipika na 3 adrese je stablo palo na strujni kabel. U naselju Brestovac je stablo palo na kružni tok. U Požegi je uslijed olujnog vjetra odnesen krov na zgradi PU Požega. Većina naselja na području grada Pakraca i Lipika ostalo je bez električne energije zbog kvarova na električnoj mreži. U Brestovcu je došlo do curenja plina – obavješten HEP plin. Sve žurne i komunalne službe su na terenu. Saniranje kvarova, onečišćenja i uklanjanje zapreka je u tijeku.

Osječko-baranjska županija
Oko 18 sati nevrijeme je zahvatilo i područje Osječko-baranjske županije. Županijski centar 112 Osijek zaprimio je preko 400 poziva vezano uz posljedice olujnog nevremena praćenog jakim vjetrom (odnijeti krovovi s kuća, pad bandera i stabala drveća na ceste odnosno elektroenergetsku mrežu, nemogućnost prometovanja cestama zbog drveća na istima i sl.). Pozivi su se prelijevali i iz županijskih centara 112 susjednih županija. Sve angažirane snage su na terenu i rade na sanaciji. 
 
Brodsko-posavska županija 
Olujno nevrijeme zahvatilo je područje cijele županije iza 17 sati. Prema informacijama hitne medicinske pomoći, uslijed pada stabla na vozilo, u općini Cernik smrtno je stradala jedna osoba. Zabilježena je velika šteta na privatnim i javnim objektima, a veliki broj drveća i grana pao je na prometnice, vozila, dvorišta i ostale površine. Oštećeno je dosta telefonskih i vodova električne energije. Sazvana je sjednica županijskog Stožera civilne zaštite. Sve žurne i komunalne službe su na terenu.
 
Grad Zagreb i Zagrebačka županija
Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je oko 1000 poziva, a na području Zagreba i Zagrebačke županije za sada je bilo preko 1300 intervencija žurnih i komunalnih službi.

Nažalost, u Zagrebu su dvije osobe smrtno stradale, jedna osoba je teže ozlijeđena uslijed pada građevinskog krana, a ozlijeđeno je više desetaka osoba. Jedna osoba ozlijeđena je i u Zagrebačkoj županiji, na području Rugvice. Održana je sjednica Stožera civilne zaštite grada Zagreba te je radi sanacije posljedica nevremena angažirano 50-ak pripadnika Postrojbe opće namjene civilne zaštite Grada Zagreba. 


AŽURIRANO: 19.7.2023., 18:30 SATI

Grad Zagreb

Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je više stotina poziva zbog srušenog drveća i prometne signalizacije po prometnicama i javnim površinama, oštećenja telefonskih i vodova električne energije, a jaki vjetar oštetio je krovove kuća, zgrada i gospodarskih objekata. U nevremenu je ozlijeđeno više osoba, a dvije osobe su smrtno stradale. Zbog velikog broja poziva (preko 700 poziva u 45 min) ŽC 112 Zagreb otežano komunicira sa svim žurnim i komunalnim službama pa molimo građane za strpljenje. Sve žurne i komunalne službe su na terenu.
 
Nevrijeme je zahvatilo i ostale županije.

Međimurska županija
Županijski centar 112 Čakovec zaprimio je više desetaka poziva građana zbog granja na cestama, zasad nema dojava o većim štetama i problemima uzrokovanih nevremenom.

Krapinsko - zagorska županija
Olujni vjetar i jaka kiša pogodili su područje Krapinsko – zagorske županije. Županijski centar 112 Krapina zaprimio je preko 300 poziva zbog srušenog drveća na prometnicama i javnim površinama. Na više stambenih objekata vjetar je odnio krov. Uslijed snažnog vjetra došlo je do prekida u opskrbi električnom energijom i to na područjima Kraljevca na Sutli, Huma na Sutli, dijelovima grada Zlatara, u Konjščini, Stubičkim Toplicama i Donjoj Stubici. Sve ekipe HEP-a su na terenu i otklanjaju kvarove. Vjetar je raskrio obiteljske kuće u Klenovcu Humskom, Oroslavju i Humu na Sutli, kao i na gospodarskom objektu u Malom Taboru (Općina Hum na Sutli). Vjetar je i srušio stabla na prometnice u Klenovcu Humskom, Humu na Sutli, Kačkovcu i Strmcu Sutlanskom. Vatrogasne postrojbe su izašle na tehničke intervencije i otklanjaju nastalu štetu. O svemu je obaviještena i policija. Nevrijeme se smirilo oko 17:00 sati.

Bjelovarsko - bilogorska županija
Županijski centar 112 Bjelovar je zaprimio više desetaka dojava zbog nevremena. Radi se o srušenim stablima na prometice, padu borova na električne vodove, uništenim crijepovima na krovovima kuća i otežanom prometu zbog urušenih stabala. Na terenu su vatrogasci JVP Čazma. Nije bilo dojava o ozlijeđenim osobama.

Varaždinska županija
Iza 16:00 sati područje županije zahvatilo je grmljavinsko nevrijeme praćeno vjetrom i kišom. Županijski centar 112 Varaždin je zaprimio više dojava o padu grana i stabala na prometnice, na A4 prije Brezničkog Huma u smjeru Zagreba, u Varaždinu na cestu Otok Virje-Virje Križovljansko, Žarovnica- Višnjica te u Purgi Bednjanskoj i Slivarskom. Od 16:00 sati JVP je zabilježila 8 intervencija i to većinom zbog uklanjanja stabala i grana. U Novom Marofu i Trnovcu Bartolovečkom pali su kablovi s vodova električne energije. Nisu zaprimljene dojave o štetama na imovini građana ili poljoprivrednim kulturama.

Karlovačka županija
Županijski centar 112 Karlovac zaprimio je više stotina poziva zbog oštećenih krovova i porušenih stabala na području Grada Karlovca.


Stranica