Sudjelovanje Ravnateljstva civilne zaštite na Sajmu lova, ribolova i turizma u Osijeku

Sudjelovanjem na sajmu promovira se rad i sustav civilne zaštite te provode informativno-edukativne aktivnosti

Foto: MUP

Pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, Osječko - baranjske županije, Hrvatskog športsko ribolovnog saveza i Hrvatskih šuma, na prostoru Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije u Osijeku, 8. rujna otvoren je trodnevni Sajam lova, ribolova i turizma - SALORI 2023.
 
Sigurnost turista, izletnika, ljubitelja prirode, lova i ribolova vrlo je bitan faktor naše vrlo značajne gospodarske grane turizma, stoga je sudjelovanje na Sajmu prilika da Područni ured civilne zaštite Osijek i Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Osijek predstave dio opreme, plovila i vozila kojima raspolaže Ravnateljstvo civilne zaštite te da kroz informativno-edukativne aktivnosti promoviraju broj 112 i informiraju građane o sustavu civilne zaštite, rizicima poput požara, poplava i potresa, o opasnostima od minsko - eksplozivnih sredstava te načinima postupanja i pravilnog ponašanja.
 
Tijekom sajma, svaki dan od 10 do 19 sati, za djecu i mlade održavat će se edukativne radionice i igraonice „Zemlja rizika“  te likovne radionice na temu civilne zaštite i smanjenja rizika od katastrofa.
 
Sajamska priredba trajat će do nedjelje, 10. rujna 2023. pa pozivamo zainteresirane da posjete i prostor Ravnateljstva civilne zaštite na otvorenom dijelu gdje predstavljaju opremu i u zatvorenom dijelu Gospodarskog centra gdje se mogu informirati na promotivnom štandu kod naših djelatnika, a danas, 8. rujna 2023. u 17:30 sati i poslušati prezentacije:
  • „Opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih eksplozivnih sredstava, postignuća u razminiranju zaštićenih područja na području Osječko-baranjske županije“  te
  • „Broj 112 i funkcioniranje sustava pružanja pomoći osobama i posjetiteljima koji borave u prirodi“


Stranica