Provedeno studijsko putovanje u sklopu projekta SEE ME 2

Djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite su u Italiji, od 6. do 8. svibnja 2024., sudjelovali na stručnoj razmjeni u organizaciji Comando Provinciale Vigili del Fuoco Pordenone, a u sklopu projekta SEE ME 2

Foto: MUP

U sklopu posjeta, koji se održavao u Pordenoneu u Italiji, predstavnici talijanskih Udruga osoba s Downovim sindromom te Udruge osoba s autizmom prezentirali su svoj rad i aktivnosti upoznavanja svojih članova s načinom ponašanja u kriznim situacijama dok su predstavnici vatrogasne postrojbe iz Pordenonea predstavili specifične metode spašavanja osoba s tjelesnim, senzornim i mentalnim oštećenjima tijekom poplave, izvlačenja iz visokih zgrada te nakon potresa. Također, predstavili su projekt integracije odraslih osoba s Downovim sindromom u društvo kroz mogućnosti njihovog aktivnog angažmana pružanja pomoći u kriznim situacijama te načine upoznavanja djece s autizmom sa specifičnom opremom operativnih snaga.

Tom prilikom, djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite su talijanskim kolegama predstavili ostvarene rezultate završenog projekta SEE ME i ciljeve projekta SEE ME 2 s ciljem razmjene iskustava te unaprjeđenja dosadašnje i buduće suradnje. 

S obzirom na to da je jedan od ciljeva SEE ME 2 projekta jačanje sposobnosti operativnih snaga civilne zaštite u postupanju s osobama s invaliditetom u hitnim situacijama te poboljšanje razumijevanja rizika od katastrofa, ovo studijsko putovanje bit će odlična podloga za izradu smjernica i provedbu obuke pripadnika žurnih službi za postupanje s osobama s invaliditetom u hitnim situacijama u sklopu SEE ME 2 projekta.Stranica