Posjet polaznika Ratne škole "Ban Josip Jelačić" Državnoj intervencijskoj postrojbi civilne zaštite Rijeka

U sklopu studijskog putovanja Državnu intervencijsku postrojbu civilne zaštite Rijeka su, 27. ožujka 2024., posjetili polaznici 26. naraštaja Ratne škole “Ban Josip Jelačić” Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“

Foto: MUP
 
Polaznike Ratne škole „Ban Josip Jelačić” prigodno je dočekao voditelj Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Rijeka Siniša Badovinac te im prezentirao organizaciju i zadaće Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite kao i akcije u kojima su sudjelovali. Tom prilikom govorio je o implementaciji naučenih lekcija iz potresa (Drač, Banovina, Turska) u razvoj SOP-a za djelovanje MUSAR modula RH u inozemstvu. Polaznici su doznali više o iskustvima proizašlih iz takvih nesreća, kao i o načinu rada, koordinaciji i suradnji na licu mjesta nakon katastrofe u međunarodnom okruženju. Sudionici ovog posjeta aktivno su sudjelovali postavljajući brojna pitanja te na kraju pogledali i upoznali se s opremom kojom raspolaže Državna intervencijska postrojba civilne zaštite.
 
U tijeku je školovanje 26. naraštaja Ratne škole koje pohađa 13 polaznika, od kojih je osam polaznika iz RH.
 
Ratna škola „Ban Josip Jelačić” najviša je vojno-civilna obrazovna institucija u Republici Hrvatskoj koja obrazuje visoke časnike oružanih snaga kao i druge državne službenike da budu školovani i prepoznati kao budući ključni provoditelji Strategije nacionalne sigurnosti. Ova posjeta je shodno tome od iznimnog značaja polaznicima Ratne škole kako bi dobili pravu sliku o važnosti civilne zaštite kao strateške komponente nacionalne sigurnosti Hrvatske.


Stranica