​Održana završna konferencija projekta PRI-MJER „Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika“

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci nositelji su projekta PRI-MJER „Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika“, čija je završna konferencija održana 26. svibnja 2023. u Rijeci

Foto: MUP

Svečanosti obilježavanja službenog završetka projekta prisustvovao je ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite dr. sc. Damir Trut, koji je u svojem uvodnom govoru iskazao zadovoljstvo njegovom provedbom, istaknuvši kako je suradnja Ravnateljstva civilne zaštite s partnerima projekta bila plodonosna i uspješna.
 
Ravnatelj Trut se osvrnuo na strateške dokumente Ministarstva unutarnjih poslova, naglasivši kako se neki od njih moraju često ažurirati, kao što je Procjena rizika od katastrofa za RH. „Svjedoci smo sve intenzivnijih klimatskih promjena, kao i trenda ekstremnih pojava, razorne snage s velikim posljedicama po ljudske živote i materijalna dobra. Nažalost, naša realnost su i suvremene ugroze, koje nam sve više prijete. Sve su to okolnosti koje iziskuju preispitivanje rizika u kontekstu nastajanja potencijalno novih ili pak revidiranja postojećih. Znamo da je utjecaj klimatskih promjena glavni uzročnik rastućeg rizika od klizišta. Vidimo posljedice ekstremnih oborina u Italiji i Sloveniji. Ni Hrvatska nije toga pošteđena, gdje se pojavljuju masovna klizišta po županijama, što uz rastuću urbanizaciju predstavlja značajno društveno, ekonomsko i gospodarsko opterećenje“, rekao je ravnatelj Trut te napomenuo da će nova Procjena, čije donošenje očekujemo do kraja ove godine, redefinirati kategorije rizika u skladu s novom metodologijom.
 
Trut je još dodao kako se do kraja godine očekuje i donošenje Državnog plana djelovanja civilne zaštite, koji će biti jasniji, operativniji i s točno određenom ulogom svakog sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite, počevši od preventivnih aktivnosti, pripravnosti i odgovora na izvanredni događaj.
 
Također se osvrnuo na Strategiju upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. koja je donesena u listopadu prošle godine i koja je posebno važna jer je ključan preduvjet za korištenje sredstava iz EU fondova, programa i instrumenata u financijskom razdoblju 2021.-2027. U Strategiji su deklarirani projekti vrijednosti 1,8 milijardi eura, a upravo je projekt PRI-MJER jedan od projekata implementiranih u Akcijskom planu Strategije, vrijednosti cca 467 tisuća eura, financiranog iz EU sredstava.
 
„Svaki projekt doprinosi nekom daljnjem razvoju i usavršavanju. Tako  će i  Projekt PRI-MJER doprinijeti metodologiji smanjenja rizika od klizišta, kroz veliki broj alata, od kojih je 20  vezano za podloge prostornog planiranja i uvjeta gradnje koji se mogu koristiti i za procjene rizika od klizišta na razini JLP(R)S“, rekao je na kraju ravnatelj Damir Trut te zahvalio nositeljima projekta i svim suradnicima na uloženom trudu, naglasivši kako je projekt od velike koristi u sustavu civilne zaštite te još jedan dobar primjer nužne i nezaobilazne suradnje znanstvene zajednice i Ravnateljstva civilne zaštite, s ciljem podizanja razine znanja o prevenciji, pripravnosti i reagiranju na rizik od klizišta na državnoj i lokalnim razinama.
 
Projekt PRI-MJER uvodi koncept mjera prilagodbe klimatskim promjenama za ublažavanje i prevenciju rizika od klizanja te se sustavno bavi istraživanjem načina i elaboriranjem prednosti njihove primjene. Projekt promovira koncept smanjena rizika od klizišta na način da će osigurati alate i znanje neophodno donosiocima odluka svih razina. Projektom će se također podići svijest javnosti o klimatskim promjenama, omogućit će se javna dostupnost rezultata istraživanja te će se ojačati kapaciteti istraživača.
 
Projekt PRI-MJER „Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika“ je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru poziva Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama. 
 

Stranica