Usvojena nacionalna procjena rizika od katastrofa

Slika /slike/CIVILNA ZAŠTITA/LOGO_CZ_MUP.jpg

Na 188. sjednici Vlade Republike Hrvatske 7. studenog 2019. godine donesena je Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku

Procjenu rizika od katastrofa izradila je Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa. Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova koordinira rad Hrvatske platforme koja okuplja tijela državne uprave, žurne službe i stručne i znanstvene institucije što osigurava višesektorski pristup problematici smanjenja rizika od katastrofa.

U Procjeni rizika od katastrofa obrađeno je 16 scenarija. Od svih obrađenih rizika identificirana su tri rizika u koje je prioritetno ulagati, a to su rizici od poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela, potresa i požara otvorenog tipa. Cijeli dokument Procjene možete pronaći na poveznici.

Usvajanjem nacionalne procjene rizika od katastrofa učinjen je prvi korak za uspješno upravljanje rizicima. Sljedeći korak je izrada novog dokumenta - Strategije upravljanja rizicima. Strategija će se nadograđivati na rezultate Procjene rizika i odrediti aktivnosti, rokove i financijski plan smanjenja rizika.

Stranica