Upute stožerima civilne zaštite

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/uputa slika.jpg

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj, kao i u okruženju donesene su upute stožerima civilne zaštiteStranica