U Oroslavju ne postoji opasnost za stanovništvo od ionizirajućeg zračenja

Uslijed požara koji je izbio u četvrtak, 8. prosinca 2022. na krovištu poslovnog objekta u Oroslavju, došlo je do urušavanja radioaktivnog gromobrana

Foto: MUP
 
Odmah po dojavi, na lokaciju je upućen djelatnik Inspekcije za radiološku i nuklearnu sigurnost Ravnateljstva civilne zaštite kako bi izvršio mjerenje brzine zračenja.
 
Mjerenjima na lokaciji utvrđene su povišene brzine zračenja unutar objekta te su vatrogascima dane upute za siguran pristup za gašenje požara. 
 
Inspektor je utvrdio kako ne postoji opasnost za stanovništvo od ionizirajućeg zračenja.

Daljnje mjere poduzimat će se kad požar bude u potpunosti ugašen.


Stranica