U Dubrovniku započelo trodnevno događanje na temu ulaganja u smanjenje rizika od katastrofa u JI Europi

Visoki dužnosnici iz zemalja jugoistočne Europe okupili su se u Dubrovniku kako bi razgovarali o ulaganjima u smanjenje rizika od katastrofa (SROK)

Foto: MUP

Trodnevno događanje na temu „Ulaganje u smanjenje rizika od katastrofa u jugoistočnoj Europi“ započelo je danas u Dubrovniku okruglim stolom, koji je osmišljen kao interaktivna rasprava na visokoj razini između čelnika institucija za civilnu zaštitu iz država članica Inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za Jugoistočnu Europu - DPPI SEE, direktora regionalnog Ureda UN-a za smanjenje rizika od katastrofa (UNDRR) za Europu i središnju Aziju, predstavnika Europske komisije, Svjetske banke i Programa za razvoj Ujedinjenih naroda. Prilika je to za razmjenu iskustava i identificiranja prijedloga i rješenja za potporu većih ulaganja u otpornost u skladu s temeljnim globalnim dokumentom za smanjenje rizika od katastrofa - Sendai okvirom za smanjenje rizika od katastrofa 2015.-2030.

Ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite dr.sc. Damir Trut, kao domaćin, zaželio je dobrodošlicu svim sudionicima te u uvodnom obraćanju istaknuo kako ulaganje u upravljanje rizikom od katastrofa znači izgraditi otpornu zajednicu, zajednicu koja je svjesna svog okoliša i spremna upravljati svojim rizicima. „Zbog toga je Hrvatska, u suradnji s DPPI SEE i uz potporu UNDRR-a, odlučila organizirati ovaj tematski događaj posvećen ulaganju u smanjenje rizika od katastrofa kako bi potaknula važnu raspravu na svim razinama o aktivnostima u ovom području“, rekao je.

Tijekom rasprave, kojom je moderirao Vlatko Jovanovski, voditelj Tajništva DPPI SEE-a, ravnatelj Trut je govoreći o hrvatskim iskustvima rekao kako je prošli tjedan Vlada Republike Hrvatske usvojila Strategiju upravljanja rizicima od katastrofa kojom je stvorena podloga za financiranje smanjenja rizika od katastrofa za naredno razdoblje – do 2030. godine. Pri njenoj izradi, kako je rekao, ključan je bio zajednički napor svih sektora i ministarstava te znanstvene zajednice na svim razinama. „Vizija  Strategije je Hrvatska otpornija na katastrofe, a njenom provedbom planiramo postići dva glavna cilja - smanjenje najvećih rizika od katastrofa i povećanje spremnosti za upravljanje u katastrofama“, naglasio je.

G. Octavian Bivol, direktor regionalnog ureda UNDRR-a za Europu i središnju Aziju, istaknuo je kako je potrebno primijeniti pristup 'Think Resilience (Razmišljajte o otpornosti)' koji bi omogućio, ne samo da su ulaganja održiva, već i otporna. Također, to podrazumijeva uključivanje smanjenja rizika od katastrofa i otpornosti u procese donošenja odluka o ulaganjima u financijskom sektoru, procese javne nabave te u nacionalne fiskalne okvire i razvoj namjenskih nacionalnih planova financiranja smanjenja rizika od katastrofa, a što se prije svega oslanja na osnaženo znanje, podatke i kapacitete o riziku.

Mnoge vlade trenutno ne stavljaju dovoljan naglasak na važnost smanjenja rizika od katastrofa jer to vide kao ulaganje u nešto što se možda nikada neće dogoditi. Međutim, veća ulaganja u smanjenje rizika ne samo da spašavaju živote i izvore prihoda, već i znače velike uštede u smislu izbjegnutih budućih gubitaka i troškova obnove te stvaraju ekonomsku održivost i priliku za razvoj. Znanje, podaci i kapaciteti za razumijevanje rizika moraju biti integrirani u sve faze planiranja u svim sektorima, tako da sve odluke i ulaganja budu ovisni o njihovom utjecaju na rizik i podržavaju jačanje otpornosti, zaključeno je na okruglom stolu. 

Na marginama okruglog stola, ravnatelj Trut održao je bilateralni sastanak s direktorom regionalnog ureda UNDRR-a za Europu i središnju Aziju Octavianom Bivolom na kojem su razgovarali o daljnjim koracima na nacionalnoj i globalnoj razini u području smanjenja rizika od katastrofa. G. Bivol pohvalio je donošenje Strategije upravljanja rizicima od katastrofa do 2030., naglašavajući kako su ciljevi Strategije bitni ne samo za Republiku Hrvatsku već i za cijelu regiju. Također je izrazio zadovoljstvo naporima Republike Hrvatske u implementaciji nove CER direktive koja se odnosi na zaštitu kritične infrastrukture. 
 
Ravnatelj Trut zahvalio je g. Bivolu na svoj pruženoj pomoći u kontekstu izrade Strategije. Razgovarajući o kampanji UNDRR-a pod nazivom „Think Resilience“, ravnatelj Trut izvijestio je kako i u tom segmentu Ravnateljstvo civilne zaštite poduzima potrebne korake, predlažući hrvatske gradove koji su zainteresirani pristupiti toj kampanji, svjesni važnosti stvaranja otpornosti svojih lokalnih zajednica na prirodne katastrofe.

U nastavku događanja, održat će se trodnevna radionica, regionalni sastanak predstavnika država članica Inicijative za pripravnost i prevenciju u katastrofama za JI Europu i sastanci na tehničkoj razini, a okupit će stručnjake iz sektora civilne zaštite, financija i razvoja kako bi istražili različite modalitete, iskustva i prednosti ulaganja u smanjenje rizika od katastrofa u jugoistočnoj Europi te razmijenili najbolje prakse unutar i izvan regije.

Radionica će uključivati prezentacije o otpornosti malih i srednjih poduzeća, kao i o donošenju odluka na temelju informacija o klimi i rizicima od katastrofa i otpornoj infrastrukturi, te rad u grupama koji će pomoći sudionicima u svakodnevnom radu u njihovim državnim institucijama i prikazati prednosti međusektorske suradnje za sveobuhvatno planiranje i ulaganje na temelju informacija o rizicima.

Cjelokupno događanje, koje je dio niza akcijskih dijaloga o provedbi Roadmapa 2021.-2030. Europskog foruma za smanjenje rizika do katastrofa (EFDRR), suorganizirali su Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova i DPPI-SEE, uz potporu UNDRR-a.

Ovo događanje ujedno je i doprinos Programu upravljanja u katastrofama – DMTP 2022 tijekom ovogodišnjeg hrvatskog predsjedanja Inicijativom za pripravnost i prevenciju u katastrofama za JI Europu, a odvija se upravo u listopadu kada se obilježava Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Okrugli stol na visokoj razini i trodnevna radionica na temu ulaganja u smanjenje rizika od katastrofa te regionalni sastanak predstavnika država članica DPPI SEE, na produktivan način obilježit će hrvatsko predsjedanje i skrenuti pozornost na važnu temu ulaganja u smanjenje rizika.

Popratne informacije
O DPPI SEE
Republika Hrvatska je već 22 godine članica Inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za Jugoistočnu Europu (DPPI SEE), nastale u ožujku 2000. godine s ciljem jačanja regionalne suradnje u području prevencije i pripravnosti u katastrofama. U radu Inicijative sudjeluju predstavnici nacionalnih službi za civilnu zaštitu iz 10 država JI Europe: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Makedonije, Rumunjske, Slovenije, Srbije, Turske i Hrvatske.
U 2022. godini Inicijativom predsjeda Republika Hrvatska, a tema hrvatskog predsjedanja je „Smanjenje rizika od katastrofa“ (Disaster risk reduction) s posebnim naglaskom na ulaganje u smanjenje rizika od katastrofa u regiji JI Europe.

O EFDRR Roadmapu 2021.-2030
Roadmap Europskog foruma za smanjenje rizika od katastrofa 2021.-2030. podupire koordiniranu provedbu Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa i povezanih Pariškog sporazuma i Ciljeva održivog razvoja. Roadmap 2021.-2030. se temelji na Roadmapu 2015.-2020. i lekcijama iz odgovora na i oporavka od Covida-19. Novi Roadmap preporučuje četiri akcijska područja za ubrzavanje provedbe prioriteta Sendai okvira i stvaranje regije otpornije na katastrofe do 2030.:

  • Razumijevanje i komuniciranje postojećih, novih i budućih sistemskih rizika
  • Uključivi i suradnički sustavi za upravljanje i donošenje odluka
  • Podupiranje ulaganja u otpornost
  • Spremnost za odgovor i otporan oporavak.

Više informacija možete dobiti ovdje.

O EFDRR dijalozima usmjerenim na akciju
Dijalozi usmjereni na akciju EFDRR Roadmapa niz su multilateralnih tematskih dijaloga koje vode vlade, u partnerstvu s UNDRR-om, usmjerenih na razmjenu iskustava i razvoj prilagođenih politika i radnji za rješavanje gorućih pitanja vezanih za smanjenje rizika od katastrofa, te za poboljšanje prekogranične suradnje radi ubrzanja provedbe Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015.-2030.Stranica