Suradnja na području podučavanja o klimatskim promjenama

Novi način podučavanja o klimatskim promjenama, interaktivna edukativna igra Klimatski kolaž bila je tema radionice na kojoj su jučer sudjelovali predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite

Radionicu je organizirala Udruga Tatavaka u partnerstvu s Veleposlanstvom Republike Francuske u Hrvatskoj i u suradnji s francuskom udrugom La Revolution Albatros. Klimatski kolaž na pristupačan i zanimljiv način podučava djecu o globalnom problemu klimatskih promjena i mogućnostima kvalitetnog odgovora na prijetnje.

Klimatske promjene utječu na pojavu 10 od 15 jednostavnih prijetnji analiziranih za potrebe Procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj pa je tema od izuzetne važnosti za sve koji se bave podučavanjem. Klimatski kolaž je izrađen za potrebe podučavanja djece i mladih, a predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite kontinuirano održavaju edukacije upravo namijenjene ovim skupinama. Uz to, Ravnateljstvo priprema i priručnik za nastavnike osnovnih škola koji bi trebao pridonijeti kvaliteti prezentacije smanjenja rizika od katastrofa u okviru školskog kurikuluma.

Organizator radionice Udruga Tatavaka posvećena je promicanju kulture održivog življenja, kružnog gospodarstva i odgovornog upravljanja otpadom, zaštiti živog svijeta te edukaciji svih naraštaja i segmenata društva o temama klimatske krize i krize bioraznolikosti. Osim Klimatskog kolaža udruga je jučer predstavila i novi program Freska ekološke renesanse.

Stranica