Stanje vezano za nuklearnu i radiološku sigurnost u Ukrajini - 16. ožujka 2022.

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/IAEA_emblem.jpg

Prema informacijama Agencije za atomsku energiju (IAEA) i dalje nema naznaka ispuštanja radioaktivnosti u okoliš, a sigurnosni parametri nuklearnih postrojenja su unutar dopuštenih raspona

IZVOR: Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA)

Za objekte i postrojenja na lokaciji Nuklearne elektrane Černobil od 14. ožujka 2022. ponovno je osigurano napajanje električnom energijom iz mreže.
 
Na lokaciji Nuklearne elektrane Zaporožje, koja je pod kontrolom ruskih snaga od 4. ožujka 2022. godine, ruske oružane snage kontrolirano su uništile zaostalo neeksplodirano streljivo.
 
Ostale tri nuklearne elektrane se nalaze na području pod kontrolom ukrajinskih snaga. U njima je trenutno u pogonu 6 od ukupno 9 reaktora i do sada nisu zabilježeni nikakvi sigurnosni problemi.
 
Na mjernim postajama u Ukrajini i mjernim postajama susjednih zemalja nisu zabilježene povišene vrijednosti ionizirajućeg zračenja.
 
U protekla 24 sata nije zabilježeno povećanje doze gama zračenja na teritoriju naše zemlje. Sve do sada izmjerene vrijednosti u skladu su s varijacijama prirodnog zračenja i odgovaraju lokaciji mjernog mjesta i očekivanim sezonskim fluktuacijama.
 

Stranica