Stanje obrane od poplava

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/POPLAVE/Poplava_17_11_19.jpg
Obrana od poplava (Izvod iz izvješća Hrvatskih voda od 21. studenog u 12:00 sati)


SEKTOR A (Mura i gornja Drava) i B (Dunav i donja Drava): prema trenutno dostupnim podacima, u sljedeća tri dana (prema modelu Aladin), na području sektora A i B nisu prognozirane značajnije oborine.
 
SEKTOR C (gornja Sava) i D (srednja i donja Sava): prema trenutno dostupnim podacima, u sljedeća tri dana (prema modelu Aladin) na području sektora D, na slivu rijeke Save i Krke u Sloveniji kao i na slivu Une, Bosne i Vrbasa u BiH nisu prognozirane značajnije oborine. Glavnina prognozirane oborine očekuje se od utorka 26. do četvrtka 28. studenog,  pri čemu se ne očekuje znatan porast vodostaja rijeka.
 
Rješenjem Hrvatskih voda, Centra obrane od poplava Sektora D, 21. studenog u 9:00 sati ukinute su izvanredne mjere obrane od poplave vezano na vodostaj Save na vodomjeru Dubrovčak (Zagrebačka županija – Ivanić Grad), koje su uvedene 18. studenog u 8:00 sati.

SEKTOR E (sjeverni Jadran) i F (južni Jadran): prema trenutno dostupnim podacima, u sljedeća tri dana ukupna prognozirana oborina na području sektora E i F (prema modelu Aladin), iznosi od 4 mm/m2, na slivu Krke – šibensko primorje, do 44 mm/m2 na slivu Raše i Boljunčice.
 
  • Hrvatske vode donijele su 22. studenog 2019. u 9:30 sati Rješenje o prekidu izvanrednih mjera obrane od poplava na branjenom podrucju 25: Mali sliv Lika, dionica broj: E.25.X.12 Bukarinovac.
  • od 22. studenog 2019. u 9:30 sati na snazi je prestanak ograničenja cestovnog prometa na branjenom podrucju 25: Mali sliv Lika, dionica: Doljani-Zalužnica (ŽC 5130).
  • od 22. studenog 2019. u 9:30 sati na snazi je prestanak ograničenja cestovnog prometa na branjenom podrucju 25: Mali sliv Lika, dionica: Prozor - Šatric (LC 59032).
  • od 23. studenog 2019. u 9:30 sati na snazi je prestanak ograničenja cestovnog prometa na branjenom podrucju 25: Mali sliv Lika, dionica: Gornji Kosinj – Sušanj (NC) 

Tijekom proteklog dana i noći vodostaji su u opadanju. Očekuje se daljnje opadanje vodostaja.

Stanje vodostaja možete pratiti OVDJE.​

OBRANA OD POPLAVA_20. STUDENI
OBRANA OD POLAVA_19. STUDENI

OBRANA OD POPLAVA_18. STUDENI
OBRANA OD POPLAVA_16. i 17. STUDENI

Stranica