Stanje obrane od poplava

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/POPLAVE/Mirna 1.jpg

15. studenog 2019. u prijepodnevnim satima aktiviran je Stožer civilne zaštite grada Obrovca radi uspostave redovnih mjera obrane od poplava na rijeci Zrmanji
 


OBRANA OD POPLAVA - 16. studenog 

Ličko-senjska županija


Rješenjem Hrvatskih voda, Centra obrane od poplava Sektora E, 16. studenog u 07:45 sati - uspostavljne su izvanredne mjere obrane od poplave na području malog sliva Lika, vodomjer Tisovac.
Donijeta je i odluka o ograničenju prometa na ŽC 512600 Mala Plana-Velika Plana i na nerazvrstanoj cesti Podstrana.

Rješenjem Hrvatskih voda, Centra obrane od poplava Sektora E, 16. studenog u 08:30 sati - uspostavljene su izvanredne mjere obrane od poplave na području malog sliva Lika, vodomjer Kosinjski Bakovac i ograničenje prometa na ŽC 5153 Gornji Kosinj-Bakovac.

Rješenjem Hrvatskih voda, Centra obrane od poplava Sektora E, 16. studenog u 14:15 sati - uspostavljene su izvanredne mjere obrane od poplave na području malog sliva Lika, vodomjer Jarak i ograničenje prometa na DC 50  Žuta Lokva-Gračac.


Karlovačka županija

Vojnić – u 12:05 sati: rječica Radonja i njezine pritoke razlile su se po prometnicama u Vojniću i okolici. Žurne službe i vatrogasci su na terenu.Zadarska županija

Gračac - Zbog visokog vodostaja rijeke Otuča, i problema sa zaobalnim vodama na području Općine Gračac, načelnica Općine Gračac u suradnji sa Službom CZ Zadar, donijela je Odluku o aktiviranju Stožera CZ Općine Gračac. Poduzimaju se aktivnosti na otklanjanju posljedica kao i daljnje preventivne aktivnosti.


OBRANA OD POPLAVA (Izvod iz izvješća Hrvatskih voda od 15. studenog u 09:00 sati)
 

Prognoza oborina od 15. do 17. studenog

SEKTOR C (gornja Sava) i D (srednja i donja Sava)

Prema trenutno dostupnim podacima, u slijedećih tri dana  ukupna prognozirana oborina na području sektora D (prema modelu Aladin) iznosi  od 2 mm/m2 (na slivu Biđ Bosuta) do 78 mm/m2 (na slivu Kupe, Dobre, Korane, Mrežnice i Gline), na slivu rijeke Save i Krke u Sloveniji do 94 mm/m2, a na slivu Une, Bosne i Vrbasa u BiH do 36 mm/m2.
 
Prema trenutno dostupnim podacima, u slijedećih deset dana  ukupna prognozirana oborina na području sektora D (prema modelu Ecmwf) iznosi od 3 mm/m2 (na slivu Biđ Bosuta) do 97 mm/m2 (na slivu Kupe, Dobre), na slivu rijeke Save i Krke u Sloveniji do više od 100 mm/m2, a na slivu Une, Bosne i Vrbasa u BiH do 42 mm/m2.
 
Glavnina prognozirane oborine očekuje se do nedjelje 17. studenog, pri čemu  se obilnija oborina očekuje u gorskoj Hrvatskoj, dok će oborina u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj biti manjeg intenziteta, te se očekuje daljnji porast vodostaja na području sektora D, prije svega vodotoka nižeg reda uz mogućnost uvođenja redovnih, izvanrednih mjera obrane od poplava, prije svega za dionice gornjeg toka rijeke Save.
 
Obilne oborine do ponedjeljka 18. studenog te u manjim količinama do subote 23. studenog prognozirane su na sektoru E (Sjeverni Jadran) i F (Južni Jadran).
 
  
 
OBRANA OD POPLAVA – po županijama
 
 Splitsko-dalmatinska županija

 
Dana 15. studenoga 2019. godine u prostorijama Ureda gradonačelnika, u Omišu, s početkom u 11:00 sati, održana je sjednica Stožera civilne zaštite Grada Omiša. Na sjednici je razmatrano trenutno stanje vodotoka rijeke Cetine  i razina mora te je dogovorena koordinacija u svezi poduzimanja mjera i aktivnosti u prevenciji i sanaciji mogućih šteta uslijed plimnog vala rijeke Cetine i mora na području Grada Omiša tijekom slijedećih nekoliko dana. Naime, zbog velike količine oborina i povećanog dotoka u hidroenergetske akumulacije na rijeci Cetini s jedne strane i prognoziranog produbljivanja ciklone s povećanjem razine mora s druge strane, tijekom nadolazećeg vikenda postoji realna mogućnost pojačanog plavljenja naselja i cestovnih komunikacija na području grada Omiša. Na sjednici Stožera su nazočili predstavnici Hrvatskih voda i HE Zakučac. Posebno se prati razvoj događaja i komunikacija nadležnih službi.
 
 
Zadarska županija

Zbog visokog vodostaja rijeke Zrmanje i nepovoljne vremenske prognoze za sljedeća dva dana, Hrvatske vode proglasile su 15. studenog redovne mjere obrane od poplava na rijeci Zrmanja (područje malog sliva Zrmanja-zadarsko područje, rijeka Zrmanja dionice: ušće-Brana Razovac i Brana Razovac - vrelo).
U prijepodnevnim satima 15. studenog, vezano uz uvođenje redovnih mjera, u suradnji sa ravnateljstvom civilne zaštite, Služba civilne zaštite Zadar, aktiviran je stožer civilne zaštite Grada Obrovca u užem sastavu.
 
 
 Dubrovačko-neretvanska županija

 
Ston – 15. studenog  u 17:42 sati: primljena informacija od DVD-a Ston o podizanju razine morske vode na području Broca. Postavili su 60 vreća sa pijeskom kojima su zagradili prolaz u dvije ulice da ne prodire more u njih.  Na intervenciju izašlo 4/2 pripadnika DVD Ston.                                              U 19:15 iz DVD Ston  javili da su sa cesta oko Stona uklonili dva stabla koja su pala na cestu. Na intervenciju izašli 3/1 pripadnika DVD Ston.
 OBRANA OD POPLAVA (Izvod iz izvješća Hrvatskih voda od 14. studenog 2019) 

Prognoza oborina od 14. do 16. studenog

Prema trenutno dostupnim podacima, u sljedeća tri dana ukupna prognozirana oborina na području sektora D (prema modelu Aladin) iznosi od 1 mm/m2 (na slivu Orjave, Londže i Šumetlice) do 60 mm/m2 (na slivu Kupe, Dobre, Korane, Mrežnice i Gline), na slivu rijeke Save i Krke u Sloveniji do 53 mm/m2, a na slivu Une, Bosne i Vrbasa u BiH do 38 mm/m2. U sljedećih deset dana ukupna prognozirana oborina na području sektora D (prema modelu Ecmwf) iznosi od 10 mm/m2 (na slivu Dilj Gore) do 69 mm/m2 (na slivu Kupe, Dobre), na slivu rijeke Save i Krke u Sloveniji do 760 mm/m2, a na slivu Une, Bosne i Vrbasa u BiH do 43 mm/m2.

Glavnina prognozirane oborine očekuje se od petka 15. do nedjelje 17. te u manjim količinama do subote 23. studenog, pri čemu se obilnija oborina očekuje u gorskoj Hrvatskoj, dok će oborina u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj biti manjeg intenziteta te se očekuje daljnji porast vodostaja na području sektora D, prije svega vodotoka nižeg reda uz mogućnost uvođenja redovnih mjera obrane od poplava.

Obilne oborine od petka 15. do ponedjeljka 18. te u manjim količinama do subote 23. studenog prognozirane su na sektoru E i F.

SEKTOR E (sjeverni Jadran)

Tijekom 13./14. studenog došlo je do opadanja vodostaja svih vodotoka na sektoru E.  Hrvatske vode donijele su 14. studenog u 08:00 sati Rješenje o prekidu izvanrednih mjera obrane od poplava na branjenom području 25: Mali sliv Lika, dionica Bogdanica te je ukinuto ograničenje prometa  na dionici Smiljan - Novoselo (ŽC516200).

Na snazi su mjere pripremnog stanja obrane od poplava na:
 
  • BP  22, mali sliv Mirna – Dragonja i Raša – Boljunčica
  • BP 23, mali slivovi Kvarnersko primorje i otoci i Podvelebitsko primorje i otoci
  • BP 24, mali sliv Gorski Kotar
  • BP 25, mali sliv Lika

SEKTOR F (južni Jadran)

Zbog učestalih oborina proteklih dana došlo do značajnog podizanja vodostaja na dionici F.29.1. – Vodotok Jadro; More- Solin (Splitsko-dalmatinska županija) te je tijekom 13. studenog došlo do izlijevanja rijeke Jadro na pojedinim dionicama. Na terenu su bili djelatnici Hrvatskih voda koji su intervenirali po potrebi (vreće s pijeskom, podizanje ustave). Tijekom 14. studenog stanje se normaliziralo.


OBRANA OD POPLAVA - STANJE PO ŽUPANIJAMA

Zadarska županija

Predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite, Služba civilne zaštite Zadar, u suradnji s predstavnicima grada Obrovca i Hrvatskih voda obavili  su terenski uvid u stanje vodostaja rijeke Zrmanje. Predstavnik Hrvatskih voda - rukovoditelj obrane od poplava branjenog područja 26 -mali sliv Zrmanja - Zadarsko primorje proglasio je pripremno stanje obrane od poplave.

Preporuka je da se 15. studenog proglase redovne mjere obrane od poplave u sklopu kojih će biti izvršeni radovi na postavljanju vreća sa pijeskom na postojećem obrambenog zidu rijeke Zrmanje u duljini cca 300 m nizvodno od mosta na lijevoj strani rijeke, dok će grad Obrovac dogovorno postaviti vreće sa pijeskom na obrambeni zid u duljini od cca 80 m uzvodno od mosta na desnoj strani rijeke Zrmanje.

15. studenog 2019. u prijepodnevnim satima aktiviran je  Stožer civilne zaštite grada Obrovca radi uspostave redovnih mjera obrane od poplava na rijeci Zrmanji (područje malog sliva Zrmanja - zadarsko područje, rijeka Zrmanja dionice: ušće-brana Razovac i dionica i brana Razovac vrelo).Splitsko-dalmatinska županija

ŽC 112 Split zaprimio je 14. studenog informaciju od HEP-a o mogućnosti ispuštanja viška vode iz HE Zakučac (Omiš) 15. studenog. Službenici Područnog ureda civilne zaštite Split kontaktirali su HEP Zakučac, Hrvatske vode, gradonačelnika grada Omiša, načelnika Stožera grada Omiša i zapovjednika DVD Omiš. Dogovoreno je da će se situacija pozorno pratiti i poduzimati zajedničke aktivnosti u slučaju da dođe do ispuštanja viška vode iz HE Zakučac.

 
Stanje vodostaja možete pratiti OVDJE.

Stranica