Sastanak glavnih direktora za civilnu pripravnost država članica NATO saveza

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/1920px-NATO_OTAN_landscape_logo.jpg

Pomoćnik ministra unutarnjih poslova dr.sc. Damir Trut, ujedno i predstavnik Odbora za planiranje u izvanrednim situacijama NATO-a (Civil Emergency Planning Committee) nazočio je 08.srpnja 2020. na video konferenciji glavnih direktora za civilnu pripravnost u NATO formatu

Tema sastanka bila je pristup NATO-a globalnoj krizi uzrokovanoj pandemijom bolesti Covid-19, pripravnost i odgovor saveznika, s ciljem detektiranja naučenih lekcija, uklanjanja uočenih nedostataka te daljnjeg jačanja prevencije i odgovora na krizu Saveza.

Pomoćnik Trut upoznao je sudionike konferencije sa modelom RH u borbi protiv širenja koronavirusa, naglasivši važnost multisektoralnog pristupa, kako u planiranju tako i u odgovoru na samu krizu, pri čemu je  suradnja s obrambenim sustavom bila od iznimne važnosti, zbog korištenja resursa koje civilni sektor nije imao na raspolaganju. To se prvenstveno odnosi na logističku potporu, ali i pomoć u ljudstvu, pogotovo za potrebe otklanjanja posljedica potresa u Zagrebu. “Multisektorski pristup te civilno – vojna suradnja pokazao se kao iznimno učinkovit.  Svakodnevna kontinuirana vertikalna i horizontalna komunikacija, kao i transparentnost prema javnosti, bili su ključni u stvaranju   pozitivne percepcije javnosti da je Hrvatska bila spremna na krizu, izjavio je pomoćnik Trut  te doadao de je ovakav model vođenja i upravljanja krizom prepoznat  i od strane međunarodne zajednice. Na sastanku  se također  raspravljalo o sedam temeljenih zahtjeva otpornosti (kontinuitet uprave, zalihe energije, migracije, opskrba hranom i vodom, komunikacije, sposobnost upravljanja događajem s mogućim masovnim žrtvama i transport),  bitnih za učinkovito funkcioniranje društva, s ciljem njihovih daljnjih  dorada, kako bi  Odbor za planiranje u žurnim situacijama (CEPC – Civil Emergency  Planning Committee) predložio srednjoročne i dugoročne mjere za jačanje otpornosti i civilne pripravnosti.

Stranica