RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE U 2022.

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/RCZ 2022 KOLAZ.jpg
U godini koja je za nama ponovno smo se uvjerili kako je sustav kojeg činimo spreman odgovoriti i najzahtjevnijim izazovima. Nije manjkalo situacija koje se rješavaju rutinski, ali i potpuno novih, teško predvidivih, koje su uslijedile nakon ruske invazije na Ukrajinu. Pokazali smo i još jednom naglasili izuzetno važnu ulogu Ravnateljstva, ali i cijelog sustava civilne zaštite, čiji je opseg poslova tijekom godine bio vrlo širok, a zadaće opsežne i zahtjevne. U nastavku donosimo kratki pregled aktivnosti koje su obilježile 2022. godinu i kojih je zaista bilo mnogo. U nadi da će nam iduća godina biti mirnija od ove, svima vam želimo sretnu i uspješnu novu 2023. godinu.
 

Operativni centar civilne zaštite

Operativni centar civilne zaštite je tijekom 2022. godine pružao svakodnevnu i kontinuiranu podršku radu Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, kao i potporu Stožeru civilne zaštite za sanaciju posljedica potresa. U svrhu pružanja potpore Međuresornoj radnoj skupini za provedbu aktivnosti prihvata i zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine, uključen je bio u aktivnosti vezane uz prihvat i zbrinjavanje raseljenog stanovništva, uključujući i korištenje NICS sustava. Više o aktivnostima Operativnog centra civilne zaštite.

​Međunarodna suradnja

U prvoj polovici 2022. tijekom ožujka i travnja, nakon ruske agresije na Ukrajinu - aktivno se sudjelovalo u organizaciji slanja međunarodne žurne i humanitarne pomoći Ukrajini i Moldovi u koordinaciji i komunikaciji s drugim tijelima državne uprave, Europskom komisijom te trećim zemljama. Isto tako, u prvom kvartalu 2022. surađivalo se s MVEP-om vezano uz donacije cjepiva u okviru Mehanizma unije za civilnu zaštitu.  Više o međunarodnoj suradnji Ravnateljstva civilne zaštite.​

Sektor za inspekcijske poslove

U 2022. godini je ukupno provedeno 27.110 inspekcijskih nadzora (COVID-19) te cca 4.200 ostalih inspekcijskih nadzora: zaštita od požara, eksploziva i oružja, privatna zaštita i detektivski poslovi, protuminsko djelovanje, radiološka i nuklearna sigurnost te inspekcija civilne zaštite. Više o aktivnostima Sektora za inspekcijske poslove.


Nastavno nacionalno središte civilne zaštite

Nastavno naciionalno središte civilne zaštite je provelo osposobljavanje za 2330 novoizabranih članova stožera civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 173 novoimenovanih čelnika JLP(R)S  te 62 pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite u sklopu EU projekta Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi. Također, provodile su se edukacije o minskoj opasnosti te su provedene 82 edukacije za 6 575 osoba. Više o aktivnostima Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite.

Sektor za smanjenje rizika od katastrofa

Vlada RH je donijela Odluku o donošenju Strategije upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. i Akcijskog plana upravljanja rizicima od katastrofa za razdoblje do 2024., prvi dokument koji predstavlja jedinstven pristup upravljanju rizicima od katastrofa, usmjerava aktivnosti i ulaganja te je ključan preduvjet za korištenje sredstava iz EU fondova, programa i instrumenata u financijskom razdoblju 2021.-2027. Više o aktivnostima Sektora za smanjenje rizika od katastrofa.


Sektor za radiološku i nuklearnu sigurnost

U okviru jačanja zakonodavnog okvira iz područja radiološke i nuklearne sigurnosti u 2022. godini usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti. Zakonodavni okvir ojačan je i kroz međuresornu suradnju s Ministarstvom zdravstva i harmonizaciju zakonskih i podzakonskih propisa u okviru zaštite stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju. Više o aktivnostima Sektora za radiološku i nuklearnu sigurnost.​

Sektor za pripravnost i koordinaciju

Sektor za pripravnost i koordinaciju kontinuirano pruža logističku i administrativnu potporu u ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom COVID-19 kroz prihvat i distribuciju zaštitne medicinske opreme za medicinske i socijalne ustanove te obrazovni sustav putem Logističkog centra Ravnateljstva civilne zaštite u Jastrebarskom i zonskih skladišta. Više o aktivnostima Sektora za pripravnost i koordinaciju.

Sektor 112

U 2022. godini na broj 112 zaprimljeno je 1.711.772 poziva (od čega 78% namjenskih). Službenici Ravnateljstva civilne zaštite koordinirali su i sudjelovali u radu Centra 113 (od 1. siječnja do 13. ožujka 2022. zaprimljeno je 77.012 poziva) i Centra 114 (od 21. ožujka do 30. studenog 2022. zaprimljeno je 13.580 poziva), kao jedinstvenih informacijskih točaka vezanih uz COVID-19 i za pomoć raseljenim osobama iz Ukrajine. Više o aktivnostima Sektora 112.


Državna intervencijska postrojba civilne zaštite

Pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite su sudjelovali u potrazi za nestalim roniocem švicarskog državljanstva kod Starigrad Paklenice, u aktivnostima vezanih uz zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine, potrazi za nestalim zrakoplovom na području Karlovačke županije, pružali su pomoć stanovnicima Čazme nakon nevremena i logističku potporu operativnim snagama sustava civlne zaštite Karlovačke županije tijekom poplave te su sudjelovali u podvodnim aktivnostima vezano uz sprečavanje zagađenja mora uslijed potapanja plovila. Više o aktivnostima Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite.

Sektor za eksplozivne atmosfere

Aktivnosti Sektora uključuju tehničko nadgledanje postrojenja i aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom te certifikacija i ispitivanje u akreditiranom laboratoriju. Svi zahtjevi korisnika ili vlasnika za tehničkim nadgledanjem industrijskih  postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom (farmaceutska, kemijska, petrokemijska, prehrambeno prerađivačka industrija, skladišta zapaljivih medija, proizvodnja energije, plinske i naftne platforme, plinovodi, naftovodi, rafinerija, LNG terminal i dr.), što je oko 80% hrvatske industrije, završavaju se prema planu u zakonskim rokovima. Više o aktivnostima Sektora za eksplozivne atmosfere.

Hrvatski centar za razminiranje

Kao rezultat izvršenih poslova razminiranja te općeg, dopunskog općeg i tehničkog izvida u 2022. godini, na dan 30. studenog 2022. godine, minski sumnjivo područje iznosi 163,8 km2, i prostire se na području 29 gradova i općina u 6 županija. Više o aktivnostima Hrvatskog centra za razminiranje.PODRUČNI UREDI CIVILNE ZAŠTITE

Aktivni su bili i naši područni uredi civilne zaštite diljem Hrvatske. Više o aktivnostima područnih ureda civilne zaštite.Stranica