Ravnateljstvo civilne zaštite organiziralo treću Radionicu za izradu Strategije upravljanja rizicima od katastrofa

Danas, 13. listopada, započela je treća jednodnevna Radionica izrade prve nacionalne Strategije upravljanja rizicima od katastrofa

Ovaj, strateški važan dokument osnova je za budući razvoj zajednice te za određivanje prioriteta sustavnog ulaganja u upravljanje najvećim rizicima od katastrofa u Republici Hrvatskoj.
 
Radionica je jedna od aktivnosti Projekta No Risk Base, financiranog iz sredstava EU, financijskog instrumenta Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.
 
Danas obilježavamo i Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Prikladno, ove godine cilj koji naglašavamo tijekom Međunarodnog dana je potreba za strateškim planiranjem smanjenja rizika od katastrofa.
 
Dan Smanjenja rizika od katastrofa obilježava se još od 1989. godine kako bi se promovirala potreba smanjenja rizika od katastrofa na svim razinama uz aktivno sudjelovanje svih od lokalne do nacionalne razine. Od 2016. godine svaki Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa posebno naglašava jedan od ciljeva koji su određeni na Svjetskoj konferenciji smanjenja rizika od katastrofa u Sendaiu 2015. godine. Cilj „E“, koji obilježavamo ove godine je „značajno povećati broj država koje imaju nacionalne i lokalne strategije smanjenja rizika od katastrofa“.
 
Radna skupina za izradu Strategije upravljanja rizicima od katastrofa, sastavljena od institucija nadležnih za upravljanje rizicima koje su do sada aktivno sudjelovale u radu Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa i Glavne radne skupine Hrvatske platforme, sastala se na trećoj i posljednjoj radionici u važnom procesu izrade Strategije, ali uz pridržavanje svih preporuka epidemiologa.
 
Strategija upravljanja rizicima od katastrofa više-sektorski je strateški dokument kojim će se odrediti smjer i ciljevi tijela u upravljanju rizicima. Osim svoje ključne važnosti za smanjenje rizika od katastrofa i za održivi gospodarski razvoj Republike Hrvatske, služit će i kao preduvjet za korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, alokacije namijenjene upravljanju rizicima od katastrofa u idućem financijskom razdoblju. Strategija smanjenja rizika od katastrofa ujedno će služiti kao smjernica/osnova za prijavu projekata koji će se financirati iz alokacije namijenjene smanjenju rizika od katastrofa, stoga je jako važno posvetiti se ovom međusektorskom dokumentu uz sudjelovanje svih sektora u čijoj je nadležnosti upravljanje pojedinim rizikom.
 
Ciljevi ove posljednje radionice su definiranje prioriteta i strateških projekata povezanih s potrebama i potencijalima te zadataka i sljedećih koraka u izradi Strategije upravljanja rizicima od katastrofa.

Stranica