Ravnatelj Trut u Bruxellesu na sastanku Mreže glavnih direktora nacionalnih kriznih centara

Na inicijativu Nacionalnog kriznog centra Belgije te uz potporu zemalja Beneluksa, 30. siječnja 2024. u Bruxellesu je održan sastanak Mreže glavnih direktora nacionalnih kriznih centara, kojem je nazočio ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite dr.sc. Damir Trut

Foto: MUP

Nastavak je to redovitih sastanaka koji obrađuju aktualnu tematiku, a obuhvaćaju sve faze upravljanja rizicima od katastrofa, od predviđanja krize, pripravnosti, kao i odgovora na krize unutar Vijeća EU, s ciljem daljnjeg jačanja Mreže glavnih direktora kriznih centara, kao platforme za konzultacije i koordinaciju tijela nadležnih za upravljanje krizama Europske unije.

Fokus ovog sastanka bio je poboljšanje politike pripravnosti i odgovora na krize na nacionalnoj i EU razini.

Ravnatelj Trut je u svom izlaganju naglasio da je obveza svake države članice EU izraditi nacionalnu procjenu rizika, što Republika Hrvatska u kontinuitetu radi već 10 godina. „Vjerujem da je svaka država članica svjesna i prekograničnih rizika te ih uključuje u svoje operativne planove“ - izjavio je ravnatelj, dodavši da je Ravnateljstvo civilne zaštite prošle godine uspješno realiziralo projekt pravovremenog i točnog obavješćivanja građana u slučaju izvanrednog događaja. „Tako strani korisnici u roamingu, kao i sudionici i operativne snage sustava civilne zaštite, putem telefona i drugih modernih komunikacijskih kanala, mogu dobiti poruke upozorenja o opasnostima koje prijete i mjerama koje je potrebno poduzeti za smanjenje ljudskih žrtava i materijalnih šteta“.

Ravnatelj Trut je zaključio da optimalna razina otpornosti još nije dostignuta, ali su naučene lekcije iz pandemije, potresa i ruske agresije na Ukrajinu ukazale da prostora za jačanje upravljanja krizama ima i na tome Hrvatska intenzivno radi kroz zakonodavne, strateške i planske okvire te opremanje i osposobljavanje sustava civilne zaštite, kako bi nacionalnu otpornost podigli na višu razinu.

Glavni direktori kriznih centara složili su se da je i na ovom području potrebna međusobna čvrsta suradnja i razmjena informacija, kao ispravan put s ciljem povećanja otpornosti na sve vrste prijetnji, kako na nacionalnoj, tako i na razini EU.

Na sastanku se također razgovaralo o primjerima dobre prakse prekogranične suradnje te razmjeni iskustava o naučenim lekcijama.
Cilj uspostave Mreže glavnih direktora kriznih centara je međusobno informiranje o izazovima s kojima se suočavaju različiti krizni centri, dijeljenje postojećih stručnih znanja i iskustava, međusobna podrška u provedbi zajedničkih rješenja i aktivna suradnja u slučaju krize s međunarodnim posljedicama.

Trenutno je u Mrežu kriznih centara uključeno više od 20 zemalja EU, koje su potpisale Protokol o suradnji.
 
 

Stranica