Ravnatelj Trut na stručnom skupu “Eko-incident”

U organizaciji Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora - ATRAC u Opatiji se, od 15. do 16. svibnja 2024.,održava stručni skup „Eko-incident“

Foto: MUP

Uvodno se na stručnom skupu obratio ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite dr.sc. Damir Trut koji se zahvalio što ima priliku istaknuti  ulogu sustava civilne zaštite i na ovom području - iznenadnog onečišćenja vodnog okoliša.

Kada u priobalju govorimo o onečišćenju vodnog okoliša,  najčešće zapravo govorimo o opasnosti od iznenadnog onečišćenja mora. Iskustva govore da su se onečišćenja događala, ali ih još uvijek možemo svrstati u kategoriju manjih razmjera, ali opravdano je očekivati i veće posljedice. No to je dovoljno kako moramo biti svjesni i moramo se dobro pripremati, preventivno djelovati i znati koordinirano, promptno i profesionalno odgovoriti na takve situacije“ - istaknuo je ravnatelj.

Kazao je i kako je bitno kontinuirano podizati razinu spremnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora, osobito u pogledu stalnih dežurnih službi, osiguravanja dostupne specijalizirane opreme i plovila za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, kao i dostupnosti stručnog osoblja koje raspolaže sposobnostima i vještinama za postupanje po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora. Upravo su te aktivnosti dio ključnog dokumenta - Strategije upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. godine, usvojene 2022. godine. Onečišćenje mora jedno je od važnih poglavlja Strategije, a aktivnosti upravljanja tim rizikom dio su i Akcijskog plana za upravljanje rizicima. Tako je primjerice Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, s ciljem ispunjavanja  strateškog cilja Jačanja odgovora na katastrofe, prijavilo  strateški projekt Jačanje kapaciteta za odgovor na iznenadna onečišćenja mora,  vrijednosti od 6,6 mil. eura.

Osim projekata, vrlo bitan segment kojeg provodi Ravnateljstvo civilne zaštite je i podizanje svijesti javnosti o prijetnjama i kako postupati u slučaju nekog kriznog događaja, a  jedna od aktivnosti je i izrada raznih edukativnih materijala za razne rizike pa tako i za rizik onečišćenja mora. Ne smijemo zaboraviti ni razne ekološke, ali i edukativne akcije u kojima su sudjelovali pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite. Znači u tom segmentu Ravnateljstvo civilne zaštite se uključuje maksimalno moguće i daje svoj doprinos.“ - zaključio je Trut koji je otvorio ovogodišnji stručni skup.

Na stručnom skupu “Eko-incident” će se govoriti o temama iz područja zaštite voda i mora, poput pravne regulative, inspekcijskog postupka u incidentnim situacijama iznenadnih onečišćenja okoliša, međunarodne suradnje te će se prikazati metode uspješne intervencije, moderne metode sanacije, kao i važnost planiranja i edukacije.

U sklopu skupa, predavanje će održati pripadnik Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite na temu uloge intervencijske postrojbe civilne zaštite RH kod iznenadnih onečišćenja i tom prilikom prikazati organizaciju i mogućnosti ronilačke skupine Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Republike Hrvatske oformljene za najzahtjevnije hitne intervencije.

Stručni skup “Eko-incident” rezultat je spoznaje o stupnju tehnološkog razvitka i vremena u kojem živimo. Iznenadna onečišćenja okoliša složene su krizne situacije koje je nemoguće izbjeći, ali je moguće umanjiti njihov štetni utjecaj na okoliš djelujući: pravovremeno, učinkovito, kompetentno, tehnološki prihvatljivo i u skladu sa zakonom.
 

 
 

Stranica