Predstavnik Jedinice za podršku provedbi Ottawske Konvencije u radnom posjetu Hrvatskom centru za razminiranje

Hrvatski centar za razminiranje posjetio je Gregory Cathcart iz Jedinice za podršku provedbi Konvencije o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (Ottawske Konvencije) u sklopu svoje posjete Republici Hrvatskoj od 31. siječnja do 2. veljače 2024. godine

Foto: MUP

Cilj posjeta bila je podrška u izradi Ažuriranog plana rada Republike Hrvatske do 2026. godine sukladno Konvenciji kao i informiranje o svim aspektima protuminskog djelovanja koji se implementiraju u sklopu aktivnosti Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH. U okviru posjeta organiziran je obilazak radilišta poslova razminiranja u Sisačko-moslavačkoj županiji te radni sastanak na kojem su prezentirane sve aktivnosti protuminskog djelovanja Republike Hrvatske.

Konvencija obvezuje države potpisnice na razminiranje minskih sumnjivih površina pod njihovom kontrolom, uništenje svih zaliha protupješačkih mina, kontinuiranu edukaciju i informiranje stanovništva o minskoj opasnosti te sustavnu i adekvatnu pomoć minskim žrtvama, a Republika Hrvatska ju je ratificirala još 1998. godine. Sukladno odredbama Konvencije u Republici Hrvatskoj uništene su sve zalihe protupješačkih mina prije isteka propisanoga roka, što ju u međunarodnim okvirima pozicionira kao iznimno uspješnu i proaktivnu u svim aspektima Konvencije.
 

Stranica